БАИС проведе кръгла маса на тема „Пожаробезопасност при изпълнението на фасадни изолации“

Вижте също...