Бърза, сигурна и моментална хидроизолация на подземни конструкции с Кьостер ЕКБ

koster

Основни характеристики:
Кьостер ЕКБ хидроизолационните мембрани се състоят от смес от термпластичен етилен кополимер и специален битум, произведен в Германия от най-висококачествени съставки и стандарти.
– Кьостер ЕКБ мембраните са в съответствие с DIN EN 13967:2012 и се класифицират като противовлажни бариери Тип Т.
– Те осигуряват високо удължаване и са силноустойчиви на скъсване, което осигурява трайното премостване даже и на големи пукнатини.
– Кьостер ЕКБ мембраните не съдържат ПВЦ, пластификатори и са устойчиви на корени и стареене.
– Съвместими с битума и полистерина.
– Тъй като Кьостер ЕКБ мембраните могат да издържат високи механични влияния и натоварвания, те представляват перфектна защита за подземни конструкции.

koster

Сфери на приложение

kosterОсновната сфера на приложение на Кьостер ЕКБ мембраните е сигурната хидроизолация на сутерени и всички видове големи подземни конструкции от рода на:
– фундаменти;
– подпорни стени (позитивна страна);
– подземни паркинги;
– пилотни и диафрагмени стени;
– насипи;
– приземни и подземни конструкции;
– търговски и промишлени сгради;
– сглобяеми конструктивни панели.

Основни преимущества на Кьостер ЕКБ мембраните

kioster

Характерни апликации

koster

Кьостер методkoster

Хидроизолация на подземни конструкции

Методологията Кьостер се състои от серия апликационни стъпки, необходими за правилната инсталация на Кьостер ЕСВ хидроизолационните мембрани и гарантиращи по-добрата връзка между хоризонталните и вертикалните повърхности.

Инсталиране върху хоризонтални площи

– Основният подложен бетон трябва да бъде, колкото е възможно по-гладък.
– Кьостер ЕКБ мембраните се поставят върху хоризонталната повърхност, като застъпванията се заваряват с горещ въздух.
– Хоризонталната хидроизолация се заварява към оформена ивица, разположена вертикално спрямо кофража на фундаментната плоча и се обръща над подложния бетон.
– Хоризонталните хидроизолационни мембрани се защитават чрез подложен бетон с дебелина 5 см с цел намаляване на механичните натоварвания върху мембраните и улесняване на монтирането на армировката на фундамента, както и изливането на бетона.

koster

Вертикална хидроизолация

– Строителството продължава чрез изливането на фундаментната плоча над механично защитената мембрана.
– Подпорните стени се издигат върху фандаментната плоча съгл. строителните планове.
– Вертикалната секция на мембраната се свързва към инсталираната преди това дънна секция чрез интегрална връзка.
– Подпорните стени се издигат върху фандаментната плоча съгл. строителните планове.
– Вертикалната секция на мембраната се свързва към инсталираната преди това дънна секция чрез интегрална връзка.

koster

Оставащ кофраж

koster

Хоризонтален монтаж
– Както и при Кьостер метода, Кьостер ЕКБ мембраните се поставят свободно върху чиста основа и се заваряват с горещ въздух.
– За допълнителна механична защита се препоръчва да се инсталира разделителен слой от геотекстил, а върху мембраната да се направи предпазна замазка с дебелина 50 мм.

koster

Вертикален монтаж
– Преди полагането  на мембраните, върху предварително подготвения субстрат се монтира внимателно кофража.
– Към кофража се прикрепя предпазен слой от геотекстил.
– След това КЬОСТЕР ЕКБ Мембраните се фиксират механично като застъп-ванията се заваряват с горещ въздух.
– Така положените мембрани се защитават финално с КЬОСТЕР SD Предпазен лист 3-400.
– Конструктивно армираната бетонова стена може да бъде издигната срещу 3-400  листовете, които предпазват мембраните от механични наранявания.

koster

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...