pixel

Без асансьор, ако в блока няма кой да отговаря за него

Фирма за поддръжка с отнет лиценз вади нов след 2 години Ако блокът не е определил човек, който да отговаря за асансьора и да контактува с контролните органи, то шефът на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) може да спре съоръжението.

Сега агенцията се оглавява от Стефан Цанков. Това предвижда нов проектозакон за техническия надзор на съоръженията с повишена опасност. С повишена опасност са котли, съдове под налягане, тръбопроводите на топлофикация и газопроводите, уреди на втечнен газ, нефтопроводи, асансьори.

Съоръженията в ядрени централи, плавателни, въздухоплавателни средства, рудници и мини не попадат в обхвата на този закон.

При констатирана неизправност на асансьора, на газопровода, или съда под налягане собственикът му е длъжен в рамките на 30 дни да я отстрани, предвижда проектът. Не може да се пускат в експлоатация съоръжения, които показват неизправност и провреда, нямат маркировка за съответствие, нямат договор с орган за технически надзор.

Под забрана за експлоатация са устройства, които са променяни извън нормите или не отговарят на техническата документация на производителя. В закона са регламентирани задълженията на собствениците: те трябва да регистрират опасното съоръжение, да отговарят за правилната му експлоатация, да водят досие за него и да уведомяват ДАМТН за аварии и злополуки. Агенцията пък поддържа регистър на злополуките.

Отнема се лицензът на фирма, която поддържа съоръжение и се е случила злополука, заради нейни тежки нарушение. Може да кандидатства за нов чак след 2 г.

24chasa.bg

Може да харесате още...