Безвреден течен уплътнител Frankosil 1K Plus

Frankosil 1K Plus

Немската компания Franken-Systems представи в Мюнхен оптимизираното еднокомпонентно течно уплътнение Frankosil 1K Plus. То се базира на полиуретанов хибрид и е доказано, че не вреди или застрашава здравето. Това спестява иначе задължителното защитно облекло при работа с подобни продукти и съответно не представлява опасност за здравето на работниците.

Frankosil 1K Plus

Подобно на предшественика си Frankosil 1K, Frankosil 1K Plus е без съдържание на разтворител и изоцианат и е без мирис и без пластификатори. Ниската консумация на материала и дългия живот на течната пластмаса също означават, че природните ресурси се щадят и запазват. Поради убедителните качества на продукта все повече архитекти и работници се възползват от тези предимства и предпочитат да използват тази „зелена течна пластмаса“ за обекти, чиято устойчивост е доказана чрез нужното сертифициране.

Frankosil 1K Plus

Frankosil 1K PLUS е подходящ за различни приложения в нови и стари сгради и може да се обработва на голямо разнообразие от повърхности.

За повече информация: Franken-Systems

Вижте също...