pixel

Бяла хибридна хидроизолация за покриви Хидрозол® Hydro Roof

marisan

Поради множеството критични точки в конструкцията (бордове и участъци, в които геометрията на покрива се изменя, ъглите, фугите, връзките с техника и елементи от различни системи, разположени на покрива – отводнителни, вентилационни и т.н.), проектите за изпълнение на покривна хидроизолация са едни от най-специфичните и предизвикателни строително-ремонтни дейности.

Под влияние на сериозните агресори и съпътстващите рискове, на които покривните конструкции трябва да устояват ежедневно (в т.ч. замръзване и размразяване, линейни разширения, експлоатационна натовареност, валежи, UV-лъчи, стареене и т.н.), пробойните в хидроизолационния слой обикновено се появяват именно в тези участъци.

marisan

Именно поради това днес често се изправяме пред нуждата да ремонтираме или да изпълним изцяло хидроизолационното покритие на дадена сграда, с цел да съхраним нейната конструкция напред във времето. Ако доскоро ремонтът на един покрив бе свързан със сериозни разходи и усилия, то днес нещата стоят по коренно различен начин.

Хидрозол® Hydro Roof – хидроизолационна паста за ремонт на стари и изпълнение на нови хидроизолации

Хибридната паста, изградена на база синтетични смоли, се характеризира със следните отличаващи свойства:
– образува непроницаем, особено устойчив хидроизолационен филм
– силна еластичност;
– дълготрайна устойчивост на UV-лъчи и значително светлоотразяваща функция;
– перфектно решение за изграждане на нови и ремонт на съществуващи хидроизолации;
– подходящ за тераси, плоски и наклонени покриви;
– за защита на навеси, козирки, веранди, климатични въздуховоди, вентилационни елементи, капандури и др.

marisan

Хидрозол® Hydro Roof е подходящ за всякакъв тип покривни конструкции, включително:
– компрометирани битумни покрития;
– нови и стари полиуретанови хидроизолации;
– циментови, бетонни и вароциментови основи;
– керамични, каменни и дървени покрития;
– ламаринени и метални покриви.

Продуктът гарантира професионалното решение на множество проблеми, типични за защитата на плоските и наклонени покривни конструкции, гарантирайки:

100% защита от проникване на влага в конструкцията

След изсъхване Хидрозол® Hydro Roof образува гладък филм, плътно покриващ всички капилярни напуквания и гарантиращ пълна защита от проникване на вода и влага. Нанесеното хидроизолационно покритие устоява успешно и на негативното влияние от наличието на застояла вода.

Това е от особено значение, тъй като дори и дренажната система на покрива да не работи достатъчно ефективно, образуваният от Хидрозол® Hydro Roof хидроизолационен филм, ще изкорени риска от проникване на влага и последващите от нея, негативни последици.

Покривите, изпълнени с Хидрозол® Hydro Roof, стават устойчиви на различни типове водно разпространение, между които – обилни валежи, топящи се снегове, застояла вода (“ponding” ефект), просмукваща се влага и др.

marisan

Силноеластичен слой, устойчив на температури от -30°C до +80°C

Благодарение на изпитаните си свойства, Хидрозол® Hydro Roof се препоръчва още и за хидроизолиране на навеси, козирки, веранди и др., както и за защита на климатични въздуховоди, вентилационни елементи, капандури и др. от проникване на вода и влага.

Характерно за този тип конструкции и елементи, както и за ламаринените и метални покриви е, че при продължително слънцегреене, те могат да се нагреят до много високи температури. Резултатът от това обикновено са линейни движения в основата. Именно те често се явяват непреодолим тест за някои хидроизолационни системи тъй като водят до тяхното напукване и по-бързо износване.

Благодарение на своята формула, хибридното, високо еластично хидроизолационно покритие, образувано от Хидрозол® Hydro Roof, успява да противоустои на всички тези агресори и да гарантира дълготрайната експлоатационна надеждност на покривните площи. Професионалната формула на продукта го прави неподатлив на екстремни температурни изменения (от -30°C до +80°C), типични за покривните площи. Освен преодоляването на пукнатини в основата с размери до 2 мм, високата еластичност на продукта служи като гаранция за неговата изпитана резистентност срещу възникващи вибрации и структурни напрежения в основата. Именно благодарение на разтегливостта на мембраната, хидроизолационният слой остава здрав и стабилен за дълъг период от време.

Високо светлоотражение и чувствително редуциране на температурата в подпокривните помещения

Освен професионалните хидроизолационни свойства, Хидрозол® Hydro Roof притежава и свойството да отразява до 88% от слънчевите лъчи, попаднали по повърхността на защитния филм. Благодарение на това, нагряването на повърхността се редуцира с близо 40%, което води и до спадане на температурата в подпокривното помещение с до 5°C.

Резултатът от всичко това е сериозна икономия на топлинна енергия за охлаждане на помещенията през горещите летни месеци.

marisan

Надежден и дълготраен начин за ремонт на стари покриви

Ремонтите на стари покриви обикновено са особено трудоемки. Те изискват преди всичко локализирането на източникът на проблема, отстраняването му, инспекция на съществуващото покритие, цялостното му или частично премахване, избор на подходяща система, полагането на нов хидроизолационен слой и т.н.

Работата с Хидрозол® Hydro Roof съкръщава този процес на половина, тъй като продуктът е приложим при всякакви типове конструкции. Така, старият ламаринен или дървен покрив може да бъде защитен лесно и безпроблемно, само в рамките на няколко часа. Същото се отнася и за полиуретановите хидроизолации и компрометирани битумни мембрани с посипка (при тях основата трябва да бъде предварително загрята до 20°C). След полагане, хибридната паста гарантира значителното забавяне на тяхното стареене, а благодарение на термо защитата, която осигурява, се предотвратява риска от изтичане на  разтопен битум от мембраната, вследствие на високите температури.

marisan

Хидроизолационната паста е подходяща за ремонт дори и на покривни конструкции с керамични или други типове покрития.

Лесно и бързо нанасяне

Еднокомпонентният състав на хидроизолационната паста значително улеснява нейното равномерно нанасяне. Така, изпълнението на ремонтните процеси става далеч по-бързо, лесно и безпроблемно.

marisan

Тиксотропният вискозитет на продукта позволява бързото сгъстяване на пастата до еластична и водоустойчива мембрана с екстремна здравина. Това позволява лесното нанасяне с маламашка, четка или валяк върху повърхности с всякаква форма – от хоризонтални, вертикални и наклонени, до основи със сложна геометрия. След полагане, хидроизолационното покритие изсъхва бързо и без да лепне.

Продуктът се нанася директно върху здрава и стабилна основа без нужда от сериозна предварителна подготовка.

За повече информация – Марисан.

Може да харесате още...