pixel

Дават $1540 месечно за строителни работници в Израел

Израел търси кадри у нас. Минималната брутна стартова заплата на работник в строителството в Израел е приблизително 1540 USD/месец.

Агенцията по заетостта подновява набирането на строителни работници за Израел. Търсят се професионални строителни работници по условията на подписаната Спогодба между Правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за набиране и осигуряване на временна заетост на граждани на двете страни.

Израел търси наши работници за кофражисти (индустриален строителен кофраж, дървен кофраж); разчитането на строителни планове е задължително; арматуристи; разчитането на строителни планове е задължително; работници по полагане на керамични облицовки по подове и стени; мазачи.

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арматуристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Избраните български работници ще подпишат едногодишен трудов договор с възможност да бъде продължен до максималния срок от 3.5 години, считано от датата на първото им влизане в Израел. В договора ще бъдат отразени всички трудови условия.

Изискванията към кандидатите са те да бъдат български граждани на възраст между 25 и 50 г., да не са работили в Израел, да нямат родители или деца, които работят в Израел, да не са осъждани. Също така служителите трябва да са медицински и физически подходящи за усилена работа в строителния сектор, при израелските климатични условия, включително и з работа на височини.

Кандидатите трябва да подадат в бюрото по труда по местоживеене заявление за кандидатстване; копие на страницата с личните данни от задграничния паспорт; ако кандидатът няма задграничен паспорт, може на този първи етап на кандидатстване да приложи лична карта; копие на свидетелство за съдимост, издадено за работа в чужбина.

Те преминават практически изпит за професионални умения по една от посочените специалности и само тези, които положат успешно изпита, продължават да участват в подбора. Компютърна програма за подбор на случаен принцип ще избере 75% от подалите документи. Този избор се извършва в Израел от Службата за населението и имиграцията към Министерството на вътрешните работи в Държавата Израел.

Българските работници няма да се назначават пряко от израелски строителен предприемач, а ще бъдат наети от Контрактор на работна ръка, лицензиран да наема временно чуждестранни строителни работници. Такива контрактори на работна ръка ще предлагат на работниците заетост към лицензирани и регистрирани строителни предприемачи (ползватели на работна сила) в различни строителни обекти.

Контракторите на работна ръка ще бъдат преките работодатели на българските работници. Те са длъжни да изплащат заплатите им, както и други плащания в съответствие с условията на заетостта им и съгласно колективния трудов договор, който се отнася до строителния сектор.

Минималната брутна стартова заплата на работник в строителството в Израел е приблизително 1540 USD/месец (1 USD ≈ 3.80 NIS) за изработени 211 часа месечно. Всеки допълнително изработен час над 211 часа се заплаща като извънреден.

Като допълнение към тази заплата, работодателят ще прави месечен депозит в размер на 700 NIS по сметка на работника, която се държи от ПИБА (израелската служба по заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и данъка, ще се изплаща/превежда на работника при напускането на Израел след приключване на трудовия договор. Набраната сума ще бъде намалявана пропорционално за всеки месец незаконен престой в Израел. Ако работникът остане в Израел повече от 6 месеца след приключване на трудовия договор, губи цялата набрана сума.

За периода на заетостта на българските работници ще бъде осигурено подходящо жилищно настаняване, което трябва да включва: пространство за спане – не по-малко от 4 квадратни метра на човек и не повече от 6 работника в стая; лично легло и бюфет на всеки работник; отопление и вентилация; приемливо осветление и електрически контакти във всяка стая, студена и топла вода; мивка, работни плотове и бюфет в кухнята; готварска печка, хладилник, маса и столове, перална машина на всеки 6 работника и т.н.

Настаняването може да бъде в каравани и на двуетажни легла.

Работодателят може да удържа от заплатата на работника за настаняването и свързаните с него разходи не повече от 500 NIS месечно, в зависимост от географската зона, в която пребивава работникът.  Размерът на тази удръжка се актуализира веднъж годишно.

Всеки работник трябва да получи от своя работодател частна медицинска застраховка/осигуровка с резюме на застрахователната полица на разбираем за работника език. Работодателят може да удържа от заплатата на работника за покриване на част от медицинската застраховка не повече от 125 NIS месечно.

Повече информация относно условията за живот и работа в Израел може да намерите тук :

Българските работници трябва да покрият единствено разходите си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат предвид също и разходите за медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, транспорт в България при оформяне на документите и превода, нотариалната заверка и легализацията на изискуемите документи.

Документи на кандидати се набират в бюрата по труда в цялата страна.

В случай на оплаквания и въпроси, включително оплаквания относно незаконно събиране на такси, сигнализирайте в Агенцията по заетостта на e-mail: [email protected] или на тел. 0893404040.

 

Може да харесате още...