pixel

Длъжността „Фасаден инженер“ вече е факт

okachena_fasada

В продължение на години Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“  работи в посока устойчиво развитие на строителния сектор, в частност установяване на ясни правила, изисквания и контрол, за проектиране, производство и монтаж на врати, прозорци, окачени и вентилируеми фасади.

Окачената фасада следва да се разглежда като всяка друга фасада и изискванията към нея да бъдат същите, а и по-строги, вземайки под внимание характеристиките на стъклата и съвкупността от съвместната работа на много материали. А именно –  да бъде изготвен фасаден проект от архитекта и проектанта, които изготвят проекта на сградата.

Неглижирането на окачената фасада като важен елемент от сградата и липсата на проект за нея би могло да доведе до последващо изменение в конструктивните й елементи и изисквания за монтаж, което от своя страна да доведе до сериозни проблеми не само със спазването на топлотехническата ефективност на сградите, но и до сериозна заплаха за здравето и безопасността на хората. Детайлен проект на окачената фасада би следвало да се включва в част архитектурна, на база на който да се изготви конструктивния проект, и да се взима под внимание при стартиране работа по проектиране на инсталациите и по част “Топлотехническа ефективност”. Когато в процеса на работа се изискват изменения, които съществено променят конструкцията на фасадата, трябва да се иска изменение на първоначалният проект от неговите съставители.

На тази база Сдружение „Български врати, прозорци и фасади“ изготви предложение до МТСП, което беше прието и от 01.01.2015 в Националният класификатор на професиите и длъжностите е включена нова длъжност „Фасаден инженер“. Тази длъжност е включена в единична група 2142 „Строителни инженери“.

Може да харесате още...