pixel

До 15% да се “надува” цената на поръчка за строеж, 10% за услуга

Договор за изпълнение на обществена поръчка в строителството може да поскъпне най-много до 15% от конкурсната оферта. Това е записано в Правилник за приложение на закона за обществените поръчки, обявен за обсъждане от финансовия министър Владислав Горанов. До 10 на сто от първоначалното заявление пък може да се “надува” крайната цена при поръчки за доставка на стоки и услуги.

Мотивите – държавата по-добре да планира финансовите си ресурси за поръчки. Цените на всяка дейност и за всеки договор ще се пресмятат единствено по обявена в правилника методика. Правилникът изрично предвижда при класирането най-голяма да е тежестта на цената. Така се ограничава възможността чрез критерии да се класира по-напред предпочитан от възложителя кандидат.

За всяка поръчка още при обявяването й ще се създава електронно досие с уникален идентификационен номер, обобщава “24 часа”. Той ще се състои от уникалния код на възложителя, годината на обявяването и четирицифрено число, генерирано от автоматичния софтуер.

В електронния регистър ще се вписват и спрени по различни причини поръчки, както и всички обжалвания по договорите. Достъпът до регистъра ще е свободен и безплатен. Данните в него ще са явни до 5 години от датата на сключване на договора, а след това ще се архивират.

Всеки кандидат-изпълнител трябва да обяви с кои подизпълнители ще работи и може да ги променя само ако това не променя заданието и цената, предвижда още правилникът.

Може да харесате още...