pixel

Природонаучният музей в Бургас ще бъде ремонтиран

Природонаучният музей в Бургас, който е паметник на културата, ще бъде ремонтиран до края на тази година по програма “Красива България”.

Предстои цялостна подмяна на покрива, възстановяване и пребоядисване на фасадата с всички декоративни елементи, изграждане на дренаж за защита от подпочвени води, подмяна на цялостната електрическа инсталация и старото осветление с енергоспестяващо, предаде Дарик.

Ще бъде изградена модерна пожароизвестителна инсталация за максимално предпазване на културните ценности, съхранявани във фондовете на музея. Ще бъде поставена топлоизолация на външните стени, а остарялата дограма ще бъде подменена с нова.

Сградата на улица „Константин Фотинов” 30 е построена през 1896 година за семейството на бургаския доктор Куцодимитрос. Тя е проектирана съгласно модерния за онова време неокласицизъм.

През годините е била жилище, училище и педагогическа гимназия. Обособена е за нуждите на Природонаучния музей в началото на 80 години на миналия век, когато е обявена за недвижима културна ценност от местно значение.

 

Може да харесате още...