Ефектна цветна фасада със сандвич панели на Ruukki

Нов, специално проектиран съобразно изискванията на компанията, логистичен център на DHL бе изграден за рекордно кратък срок във Финландия. Впечатляващата цветна фасада на сградата в Оулу, е построена, като се използват сандвич панели за енергийна ефективност на Ruukki, които се произвеждат изцяло с рециклирани суровини. За външните стени на логистичния център са били използвани I4 250 кв. м. енергийно ефективни сандвич панели на Ruukki. Цветната фасада на сградата е не само атрактивна и привличаща вниманието, но и означава по-ниски сметки за енергия.

Отоплението е основен потребител на енергия в сградите, но стенната конструкция, изградена от сандвич панелите и енергийната панелна система на Ruukki, намалява изключително много разходите за енергия. Външните стени на сградата са направени от сандвич панели от енергийната панелна система на Ruukki. Измерената пропускливост на въздуха на сградата е q50 = 0.7 m3 / h, m2, което е под гаранцията за въздухонепропускливост на Ruukki от 1.0. Измерената стойност надвишава минималното изискване от 4.0 m3 / h m2 според приетите във Финландия норми .

DHL цели да подобри ефективността си при отделянето на въглероден диоксид в световен мащаб с 30% в сравнение с референтния процент за 2007 г. до 2020 г.и това е възможно с използването на енергоефективните сандвич панели на Ruukki.

Вижте също...