Компанията Ruukki Construction построи хотел на летище за хеликоптери

Компания Ruukki Construction завърши строителството на хотел на летището за хеликоптери «Горка» в Московска област. Общата площ на обекта е 2600 кв.м. Разработката и реализацията на проекта е разчетена за година и половина. В рамките на проекта Ruukki разработва чертежи и е доставчик на различни метални строителни конструкции: метални профили, стоманени конструкции, греди и галванизирани профили. За строителството на хотела са доставени 2 365 м2 профилна ламарина от Финландия. Ключова особеност на проекта става разработката на нестандартната конфигурация на конструкцията – клиентът поръчва плавен преход на покрива към стените, напомнящи буква «Л». Нестандартното архитектурно решение напомня базилика и олицетворява своеобразен «храм на авиацията».

Използвани метални конструкции, профили и изолация

За уникалната външна конструкция са доставени 795 м2 фасадна облицовка от извит профил Т45 – 30L – 905 с радиус 18 м от галванизирана стомана с дебелина 0,7мм с покритие Pural цвят RR22. Горната част на зданието е изпълнена с използването на същия извит профил с радиус на огъването 5,6 м. Той е изработен от галванизирана стомана с дебелина 0,9 мм, благодарение на което е постигната уникалната закръглена форма на покрива на зданието.

 Ruukki е известна със своите сандвич панели, термопанели и профилна ламарина с високо качество.

Ruukki

Предимства на хотела построен с метални конструкции и изолация Ruukki

Освен това хотел «Горка» е енергоспестяващо пасивно здание – здание с минимални загуби на топлина, тъй като е използвана топлоизолация дебела 250 мм.

Макар че, такъв тип здание е разработвано за първи път от комапния Ruukki, висококвалифицирования екип от специалисти на компанията решава всички поставени задачи качествено и в срок. Високото качество на продукцията ( сандвич панели, стоманени ,покривни конструкции и др.) в съчетание със съвременен дизайн позволява на компания Ruukki, да предлага комплексни и често нестандартни конструктивни решения. Клиентите знаят, че могат да разчитат за реализацията на проекти с различна сложност и фирмата е готова винаги да предложи оптималното решение във всяко отношение.

Енергийно ефективни решения от Ruukki за строителство.