Енергийно обновяване на българските домове с продуктите на Теразид

Жилищната кооперация на ул. Чаталджа в столицата беше една от жилищните сгради, санирани през 2011 г. по демонстрационния проект на ПРООН „Обновен дом“, като е използвана сертифицираната топлоизолационна система на „Теразид“.

От началото на годината топлоизолационната система на Теразид ЕООД е използвана за над 40 000 м2 фасади на училища и детски градини.

От началото на месеца сдруженията на собствениците в блоковете, които искат да кандидатстват за обновяване на сградите с европейски пари, могат да подават документи за пилотния проект “Енергийно обновяване на българските домове”, финансиран по ОП “Регионално развитие”.

Проектът ще се реализира в 36 градски центрове. Той е с продължителност 3 години и с осигурените 50 млн. лв. и създадения Фонд за жилищно обновяване се планира да бъдат обновени 180 многофамилни сгради с около 6100 жилища.

Право да кандидатстват за европейско финансиране за саниране имат сдружения на собствениците, които обитават многофамилни сгради на минимум три етажа, с минимум шест апартамента, проектирани до 26 април 1999 г. без значение от вида строителство.

Предвижда се до 2020 г. да бъдат санирани около 1 млн. жилища и всички публични сгради. За целта в следващия планов период 2014-2020 г. за подобряване на енергийната ефективност ще бъдат заложени 2 млрд. евро.

Санирането на публичните сгради – в по-голямата си част училища, детски градини, болници и читалища, вече е набрало скорост. От началото на годината Теразид ЕООД е основен доставчик на материали за санирането на над 40 000 м2 фасади на училища и детски градини.

„Радваме се, че броят на обновените училища и детски градини расте, защото така не само се подобрява средата, където учат и играят нашите деца, но сградите стават много по-краси, по-приветливи и весели. И това е важно за децата и желанието, с което тръгват за забавачка или училище“ – коментира Росен Станков, управител на Теразид ЕООД.

ОДЗ „Пчелица“ в столичния ж.к. „Надежда“ е само един от примерите за това как старата и неприветлива сграда на детската градина може да се промени неузнаваемо и да радва своите възпитаници. Цялостният ремонт на сградата е извършен от  Евробилд България ООД през 2011 г., като е използван изолационен материал EPS с дебелина от 4 до 8 см и ярки цветове на силикатната фасадна мазилка „Силикат“.

С пъстри силикатни мазилки е обновена и детската градина в район Илинден, като до съществуващата сграда е построена нова, както и детска градина „Радост” в Костинброд.

Децата и родителите много харесват новата фасада на детската градина.

С цялостната система за топлоизолация на „Теразид“ е обновена и Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести „Св. София“. Изпълнител на дейностите по саниране отново е Евробилд България ООД.

Цялостни ремонти на обществени сгради с европейски средства има дори в най-малките населени места. По „Програмата за развитие на селските райони“ например в с. Дългоделци, община Якимово вече има Многофункционален център за социални, културни и спортни мероприятия. Основно перо от строително-ремонтните дейности е осигуряването на енергийна ефективност на старата сграда.

С топлоизолация по европейски стандарти и пъстрите цветове на силикатните мазилки „Силикат“ вече са обновени и ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Ботев“ в община Кнежа.

Снимка с текст: Каро трейдинг ООД е изпълнител на дейностите за осигуряване на енергийна ефективност на няколко училища и детски градини в общините Кнежа и Кайнарджа.

„От началото на месеца започна активно работата по одобрени проекти за още много детски градини и училища не само в областни центрове, но и в по-малки населени места – сподели инж. Велин Александров, мениджър „Продажби“ в Теразид ЕООД. Ремонтните дейности по тях трябва да завършат преди началото на учебната година през септември.“

„Висшите учебни заведения също добиват нов облик с помощта на европейски средства. Наскоро приключи работата по внедряването на енергийноефективни мерки в двете сгради на Химико-технологичен и металургичен университет и блок 9 на Техническия университет в София. Част от дейностите включваха ремонт на покриви, подмяна на дограма, монтаж на топлоизолация и подмяна на отоплителните инсталации. Избраният изолационен материал е експандиран полистирол EPS с дебелина съответно 8 см и 7 см.

Като производител и доставчик на всички материали за цялостна топлоизолационна система ни прави впечатление, че през последните 2 години се използва EPS с дебелина на листовете между 7 и 10 см. Това в повечето случаи е достатъчно за ефективна топлоизолация на обществените или жилищните сгради“, коментира инж. Александров.

Корпус А и Б на Химико-технологичен и металургичен университет са фаворити в класацията със своите 11 800 м2 топлоизолационна система на „Теразид“. Изпълнител е КИПИ ООД.

Подробна информация за проект “Енергийно обновяване на българските домове”

Субсидия от държавата в размер на 50% от:
– техническия проект
– оценката на съответствието на проекта
– строително-монтажните работи
– авторския и строителния надзор
– разходите по въвеждането на обекта в експлоатация
– разходите по набавянето на разрешителни документи
Собствено техническо обследване; техническия паспорт; обследване за енергийна ефективност

Собствениците заплащат 50% за:
– техническия проект
– оценката на съответствието на проекта
– строително-монтажните работи
– авторския и строителния надзор
– разходите по въвеждането на обекта в експлоатация
– разходите по набавянето на разрешителни документи.

Какви мерки за енергийна ефективност ще се финансират?
– Дограма – прозорци в жилищата и общите части, общи входни врати
Изолация – топлинна на външни стени, покриви, подове – сутерени и др.
– Котли, термопомпи – ремонт, модернизация или подмяна
– Локални отоплителни системи – ремонт, модернизация или подмяна
– ВЕИ (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви системи за осигуряване на енергия за собствени (битови) нужди
– Отоплителна или охладителна система – ремонт или подмяна на инсталацията в общите части
– Електроинсталация – ремонт в общите части и въвеждане на енергоспестяващо осветление
– Газификация – изграждане на котелна инсталация в сградата, когато е собственост на обитателите
– Автоматично регулиране и управление на топлоподаването
– Индивидуално регулиране на топлината в жилищата
– Подмяна тръбна мрежа – хоризонтални и вертикални щрангове в общите части
– Освежаване – съпътстващи строително-монтажни работи в общите части.

Повече информация за цялостната система за топлоизолация, сертифицирана по БДС, можете да прочетете в раздел „Комплексни решения“ на корпоративната страница на Теразид ЕООД.

За контакти и повече информация – www.terazid.com