ЕП си поставя за цел по-умни и енергийно ефективни сгради до 2050

– Подобряване енергийната ефективност на нови и съществуващи сгради;
– Подкрепа за развитието на инфраструктура за електрическо зареждане;
– Национални стратегии за ремонти и показател за интелигентност за сградите.

ЕП поставя цел за сгради с близо до нулево енергийно потребление в ЕС до 2050 г. като резултат от споразумение със Съвета от декември 2017 г., подкрепено в пленарна зала във вторник.

Според обновените правила държавите членки ще трябва да изготвят дългосрочни национални стратегии за поддръжката и ремонта на жилищни и обществени сгради с визия за намаляването на емисиите в ЕС с 80 – 85% в сравнение с нивата от 1990 г.

Тези дългосрочни цели за обновяването на съществуващия сграден фонд ще допринесат за сигурността на инвестициите и създаването на нови възможности за финансиране за граждани и предприятия.

Националните стратегии ще предоставят пътни карти за силно декарбонизирани сградни фондове до 2050 г. с междинни цели за 2030 и 2040 г. Ще трябва да бъдат установени измерими индикатори за напредък, за да се следи изпълнението на националните стратегии.

Подпомагане на електромобилността

Новата директива ще въведе изисквания за електромобилност за нови и преминаващи през основен ремонт сгради. Сградите с повече от 10 паркоместа ще трябва да имат поне една зареждаща станция за електрически автомобили. Директивата ще изисква и полагане на окабеляване, пригодено за зареждането на електрически превозни средства.

Умни механизми за увеличаването не енергийната ефективност

Законодателният акт въвежда „показател за интелигентност на сградите“ – нов механизъм, който измерва потенциала на сградите да подобрят дейността си и взаимодействието си с мрежата, като приспособят потреблението на енергия към реалните нужди на обитателите. Европейската комисия ще трябва да доразвие концепцията до края на 2019 г.

Новите сгради и съществуващите такива, в които се подменя източника на отопление, трябва да имат автоматични устройства за регулирането на температурата. В същото време бяха затегнати правилата за проверка на отоплителни и климатични системи и автоматизация на сградите.

Цитат

Докладчикът Бендт Бендтсен (ЕНП, Дания) каза: „Успешната ревизия на директивата за сградите е ясен знак, че се отнасяме сериозно към относно нашите международни ангажименти в сферата на климатичните промени и завършването на енергийния съюз. Сградите играят основна роля в тези усилия – ние излагаме ясна посока за подобрение на сградите ни в Европа. Ще дадем на инвеститорите сигурност, че обновлението на енергията е приоритет за бъдещето“.

Следващи стъпки

Щом бъде одобрена от Съвета, обновената директива за енергийната ефективност на сградите ще бъде публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз и ще влезе в сила 20 дни след публикуването. Периодът за въвеждането на новите правила в националното законодателство ще бъде 20 месеца.

Обновената Директива относно енергийните характеристики на сградите е първото от осем законодателни предложения от Пакета за чиста енергия за всички европейци, обявен през ноември 2016 г., одобрен от ЕП на първо четене.

Факти:
– Сградите са тези, които консумират най-много енергия в Европа – 40% от крайното количество енергия;
– Приблизително 1% от всички сгради на годишна основа са новопостроени, а три от четири европейски сгради са енергийно ефективни;
– Строителната индустрия допринася с около 9% от европейския брутен вътрешен продукт и осигурява 18 милиона работни места.

Връзки:
Приетият текст ще бъде достъпен тук;
Съобщение за медиите относно резултата от междуинституционалните преговори (19.12.2017 г.);
Процедурно досие;
Брифинг на ЕП;
Проект на резолюцията.

Може да харесате още...