FIBRANgeo – минерална каменна вата за плоски покриви

Плоските покриви с метална/бетонна конструкция, основно са предпочитани за сгради с търговско, складово или производствено предназначение. Това са покриви с големи площи и се използват за ограничено преминаване по повърхността им. Този вид непроходими покриви освен основното си натоварване, както и натоварването от дъжд, сняг и вятър, имат определени временно натоварени площи – пътеки за преминаване, които предимно се използват при поддръжка и обслужване на покрива.

– Покривите трябва да са топлоизолирани, хидроизолирани и вентилирани, за да се предотврати проникването на вода и влага през покривната конструкция.
– Покривите трябва да бъдат проектирани, така че да имат оптимална устойчивост на динамични натоварвания, механични въздействия и въздействия през целия си използваем период.
– Покривите трябва да бъдат устойчиви на корозии, химични и биологични въздействия, електромагнитни излъчвания, както и на атмосферни въздействия.
– Покривите трябва да имат проект с включени точни данни за използваните материали и технологии, да са съобразени с предназначението на сградата, типа на конструкцията и условията на работа.

ФУНКЦИИ НА ПОКРИВА
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ
ВЕНТИЛАЦИЯ
ЗАЩИТА
ХИДРОИЗОЛАЦИЯ
ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

СПЕЦИФИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА FIBRANgeо

FIBRANgeо каменна вата с ВИСОКА ЯКОСТ НА НАТИСК

FIBRANgeо BP50
FIBRANgeо BP70

FIBRANgeо BP50 – BIT
FIBRANgeо BP70 – BIT

Плочи от естествени влакнести материали, специално произведени с предназначение за плоски покриви с метална/бетонна конструкция, когато по проект за:
– Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана
– Метален/бетонен покрив с битумна мембрана
– Метален/бетонен неизползваем покрив
се изискват:
– Висока якост на натиск при 10% деформация (EN 826) от 50 kPa и 70 kPa
– Точково натоварване (EN 12430) от 550 МPa и 600 МPa
– Динамична коравина (EN 29052-1) от 32 MN/m³ и 46 MN/m³

FIBRANgeо каменна вата с ВИСОКА ПЛЪТНОСТ
FIBRANgeо BP001
FIBRANgeо BP021
FIBRANgeо
BP051

Плочи от естествени влакнести материали, специално произведени с предназначение за плоски покриви с метална/бетонна конструкция, когато по проект за:
– Метален/бетонен покрив с полимерна мембрана
– Метален/бетонен покрив с битумна мембрана
– Метален/бетонен неизползваем покрив
се изискват:
– Висока плътност на ватата от 100kg/m³, 120kg/m³ или 150kg/m³
– Якост на натиск при 10% деформация (EN 826) от 20kPa, 30kPa и 40kPa
– Динамична коравина (EN 29052-1) от 20 MN/m³ и 27 MN/m³

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА на FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70
FIBRANgeо гарантира отлична топлинна ефективност, непрекъснатост на топлоизолация на покрива и липса на топлинни мостове;
FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70 – плочи от каменна вата с висока якост на натиск;
FIBRANgeо осигурява паропропускливост и вентилация на плоския покрив – хоризонтално, надлъжно и странично;
FIBRANgeо водоустойчиви плочи от каменна вата, които не задържат вода поради структурата си;
FIBRANgeонегорими плочи от каменна вата, които имат механична стабилност, висока устойчивост на топлина и огън;
• Продуктите FIBRANgeо имат отлично ниво на звукопоглъщане и висок процент акустични свойства;
• Плочите от каменна вата FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70 предпазват от въздействие на вибрации;
• Продуктите от каменна вата FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70 имат голяма еластичност и възстановяват бързо първоначалната си форма след премахване на деформиращата сила;
FIBRANgeо са трайни продукти, които поддържат качествата си с течение на времето и не се променят през годините и са изключително олекотено покривно покритие;
• Продуктите FIBRANgeо механично се закрепват към покритието от профилна ламарина, което е гаранция за сигурност и здравина на покрива;
• Продуктите FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70 притежават варианти на опаковане (пакети или палети) и това осигурява по-лесно транспортиране, складиране на строителната площадка, боравене и прилагане;
• Продуктите FIBRANgeо BP50 и FIBRANgeо BP70 притежават богат асортимент и модулност на размерите на плочите, което е гаранция за увеличена скорост на монтаж;
• Продуктите FIBRANgeо, благодарение на естествения си произход не реагират на химически агенти, не отделят токсични газове и не предизвикват алергии;
• Използването на плочите FIBRANgeо, осигурява липса на отпадъчни количества на строителния обект;
• Продукти FIBRANgeо, лесно се оформят и режат и следователно при полагането им не се изисква квалифицирана работна ръка;
• Плочите от каменна вата FIBRANgeо са 100% рециклируеми.

Използването на продуктите FIBRANgeо за покривна топлоизолация, реализира перфектна топлоизолация и бързина на изпълнението. Употребата на каменна вата при плоските покриви, отговаря на най-напредналите технологии в областта на строителството на покриви. Топлоизолация с FIBRANgeо каменна вата при плоските покриви се използва главно в строителството на големи обекти. Фирмата предлага продукти от каменна вата FIBRANgeо за топлоизолация на обитаеми тавански помещения, подове, фасади, преградни стени и др.

Лесно е да се създаде топъл, вентилиран и пожароустойчив покрив, когато се поставят подходящите FIBRANgeо BP плочи от каменна вата и по този начин с една строителна операция получаваме: топлоизолация, вентилация и пожарозащита на плоския покрив.

Лесно и икономично решение осигуряващо на покрива идеална защита, позволяващо бързо изпълнение и с резултати в полза на покрив, изпълнен с каменната вата FIBRANgeо.

За контакти и повече информация – www.fibran.bg