Гарантирана сигурност с противопожарен маншет от Doyma

DOYMA

В противопожарната защита структурните мерки формират основата, тъй като тези мерки независимо от захранването и т.н. изпълняват своята функция в случай на пожар. Освен това професионално изпълнената и поддържана противопожарна защита е в основата на всички допълнителни мерки за противопожарна защита, независимо дали става въпрос за технически, организационни или защитни мерки. За запалими тръбопроводи противопожарната защита трябва да се прилага на мястото на преминаването на компонента през стената или тавана.

DOYMA

Тук на помощ идват доказалите се противопожарни маншети от системата Curaflam® XSPro на немската компания DOYMA, които са лесни за сглобяване, одобрени за много различни инсталационни ситуации и функционално надеждни. Те се поставят на рисковите тръби или димоотводите и осигуряват надеждна бариера в случай на възникване на пожар. Благодарение на тях пренасянето на студен дим от помещението с пожар ефективно се предотвратява в съседни райони. При приложени на стените маншетите трябва винаги да се монтират от двете страни на компонента и върху таваните отдолу.

DOYMA

По време на монтажа е необходимо маншетът да е правилно затворен и всички монтажни раздели да са прикрепени към компонентите. За закрепване трябва да се използват подходящи средства за закрепване, т.е. винтове и дюбели, които също така са огнеупорни. Пластмасовите крепежи, разбира се не отговарят на това изискване.

За повече информация: DOYMA

Вижте също...