pixel

Годишен ръст от 0,7% на строителната продукция

stroej

По предварителни данни през декември 2015 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 0.1% над равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват увеличение от 0.7% на строителната продукция през декември 2015 г. в сравнение със същия месец на 2014 година.

Месечни изменения

През декември 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0.6%, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0.5%.

Годишни изменения

На годишна база увеличението на строителната продукция през декември 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 3.0%, но при сградното строителство е регистриран спад от 1.4%

еconomic.bg

 

Може да харесате още...