pixel

Хигиенен таван Humancare от OWA за рискови зони от ниво 4 – подходящ за сферата на здравеопазването

Особено в сферите на здравеопазването и социалните грижи стриктната хигиена е от огромно значение за борбата срещу болестотворните организми. В допълнение към нея устойчивият принос към качествена и здравословна акустика в помещенията също спомага за осигуряването на спокойна и безстресова среда.

Използването на хигиенни таванни плоскости е важна строителна мярка в сферата на здравеопазването. Кашираната с флийз минерална таванна плоскост Humancare от OWA e едно от възможните решения, специално разработено за повишени хигиенни изисквания. На повърхността ѝ не могат да се разпространяват и задържат бактерии, гъбички, микроби, норовируси и мултирезистентни болнични патогени като напр. MRSA.

По информация на прозиводителя продуктът е преминал най-строгите тестове в съответствие с изискванията на NF S90-351: 2013-04 за области на приложение с най-висок риск (ниво 4), което го прави подходящ за приложение в сектора на медицинските грижи.

В полза на Humancare е и фактът, че при тези плоскости се наблюдава минимален филтърен ефект – в течение на времето замъсряванията по повърхността им са минимални. Плочите имат и високи абсорбционни стойности, което се отразява положително на акустиката в помещението.

Може да харесате още...