Иновация за покриви със система Termoroof

TERMOROOF

Фибран България, съвместно с Техносим, пуска на пазара нов продукт за изолация, който се монтира под керемидите на скатните покриви. В системата се включва иновативна формована EPS плоча TERMOROOF, плочи FIBRANxps или FIBRANgeo и бетонови керемиди Техносим. Една комбинация на новости и традиции, за качествено изпълнение на скатни покриви.

Формованите плочи TERMOROOF са все още непознат на нашия пазар продукт. Плочите осигуряват едновременно топлоизолация на покривната конструкция и същевременно игрят ролята на носеща поставка за нареждане на керемидите. Дебелината им е 3 cm, а размерите 120 х 63 cm. Имат отстъп от всички страни, което гарантира плътно нареждане при монтажа. Коефициентът на топлопроводност на плочите е λ = 0,035 W/mK, т.е. изолацията е около 45 пъти по-добра от тази на армираните бетонови покривни плочи. Продуктът има голяма дълготрайност.

Предимствата на формованите плочи TERMOROOF са:

TERMOROOF

– бързият и лесен монтаж, както и възможността за бързо нареждане на керемидите;
– липсата на необходимост от дървени летви и подкеремидено паропропускливо фолио;
– осигурената постоянна вентилация на покрива;
– образуваният топлоизолационен слой под керемидите, без термомостове;
– възможността както за покриване на нови покриви, така и за препокриване на стари;
– осигурената защита от слънчево греене;
– предпазването на подпокривните пространства от прегряване и охлаждане;
– предотвратяването на течове от покрива, при счупени или разместени от вятъра керемиди;
– предпазването на дървената конструкция и удължаването на нейния живот.

Плочите TERMOROOF могат да се използват директно върху основните греди на покривната конструкция; върху плоскости от OSB или върху плоскости от по-плътен EPS. Между гредите от долна страна е възможно да се постави каменна вата FIBRANgeo, която да осигури пожароустойчивост на покривната конструкция.

Покривната система може да се комбинира и с основа от плочи FIBRANxps.

TERMOROOF

Плочите TERMOROOF от типа 315 са съобразени с изискванията за монтаж на бетоновите керемиди Техносим. Всяка плоча е формована с релеф, подходящ за осигуряване на правилното подреждане на бетоновите керемиди. Релефните издатини на TERMOROOF плочите са достатъчно устойчиви да издържат тежестта на бетоновите керемиди и да осигурят стабилност на крайното покритие с бетонови керемиди Техносим.

Техносим предлага на пазара три профила – средна вълна, ниска вълна и плоска керемида. Всеки от трите профила е устойчив на циклите замръзване-топене. Това се дължи на високата плътност, благодарение на която керемидите поемат по-малко влага от дъждовете и снега и трудно могат да замръзнат. Керемидите на Техносим са по-мразоустойчиви и по-дълготрайни, спрямо други алтернативни покривни материали.

TERMOROOF

Могат да бъдат оцветени и/или състарени, като оцветяването е в целия обем. Това гарантира дълготрайността на основния цвят на продукта, а покриването му с предпазни слоеве/запечатки предотвратява кристализацията на соли и постига еднородност на повърхността и допълнителна защита от климатични влияния. Към всеки един модел керемиди се произвеждат и спомагателни ръчни изделия – капаци, крайни леви и десни керемиди, половинки керемиди, тройници, четворници и др. Приложението на тези изделия придава на покрива една завършеност и надеждност, съчетана с изключително естетично възприятие.

TERMOROOF

Всички бетонови продукти за покрив на ТЕХНОСИМ притежават следните предимства:
– произведени от натурални /естествени/ материали;
– екологично чисти;
– притежават високи якостни качества;
– устойчиви на циклите замръзване – топене;
– влагоустойчиви и мразоустойчиви;
– пожароустойчиви;
– дълготрайни за експлоатация при екстремни климатични условия;
– лесно и бързо се монтират.

Съчетаването на новия продукт – плочи TERMOROOF – с доказали се с времето продукти като плочите FIBRANxps и бетоновите керемиди на Техносим е гаранция за качествен и устойчив на атмосферните влияния покрив.