Инструкции за монтаж на покривни аксесоари VJF PVC

Синтетичните PVC хидроизолационни мембрани Alkorplan са произведени на базата на гъвкав поливинилхлорид. Благодарение на качествата на материала, той намира широко приложение в хидроизолационни системи за гражданското, промишленото и инфраструктурното строителство, както при нови, така и при ремонти на съществуващи обекти.
Синтетичните EverGuard TPO хидроизолационни мембрани са произведени на базата на термопластичен полиолефин. Гъвкавостта на молекулярно ниво придава на TPO мембраната пластичност и якост без нужда от допълнителни пластификатори. Материалът се отличава с едно най-ниските тегла сред основните видове синтетични мембрани.
Воронките са елементи на системата за плоски покриви, които осъществяват връзка между хидроизолационното покритие и водоотвеждащата система. Осигуряват вертикално и/или хоризонтално отвеждане на дъждовните води, съгласно проектното решение. Имат гладка, оребрена и/ или перфорирана периферия.

Вижте също...