Уникална технология за свързване гарантира изключителна устойчивост на настилката

Системата Einstein® е патентована система на Земелрок Щайн+Дизайн ЕООД за пълно свързване и интегрирана сигурност срещу разместване на настилката.

Интелигентната техника за фугиране се концентрира специално върху изискванията на площи с високо и интензивно автомобилно натоварване. Чрез облите свързващи, дистанциращи и фиксиращи елементи се осигурява необходимата, съобразно стандарта широчина на фугата както и нейното запълване при минимален контакт между елементите на настилката. Предпоставка за оптимална функционалност на продуктите със системата Einstein® е полагането съгласно действащите стандарти.

Вижте също...