pixel

Интегрираният план за градско развитие и възстановяване на София получи награда за ГИС карта

Интегрираният план за градско развитие и възстановяване на град София беше отличен с награда за най-атрактивна ГИС карта. На 19 и 20 ноември бе организира честването на 15-тия Световен ГИС ден от „ЕСРИ България”. В рамките на събитието бяха представени различни проекти, реализирани с помощта на Географските Информационни Системи (ГИС), а част от тях бяха отличени с награди.
  
Интегрираният план на град София прилага ГИС платформата чрез комплексна оценка на урбанистичните единици в града, по серия критерии с различни тежести. Използваната методика подпомага екипа при избор на Зоните за въздействие и аргументирането на този избор пред компетентните органи. ГИС заляга и в другите етапи на проекта, включително при визуализирането на конкретните места за предвижданите мерки и проекти. Проектът е високо оценен от участниците в конференцията, като добра практика при прилагане на ГИС анализи и един от най-успешните интегрирани планове, разработени за страната ни до сега.

sofia.bg

Може да харесате още...