pixel

Изолационни панели от каменна вата – съчетание от топлопроводимост и якост на натиск

Paroc

Компанията Paroc предлага ново поколение изолационни панели от каменна вата, които имат както подобрена топлопроводимост, така и якост на натиск. Това дава възможност за модификация на производствената технология, при която се създава еднослоен краен продукт с хомогенна структура. Изолационните панели се използват основно при плоски покриви.

Paroc

Като пионер в електрическото топене, Paroc непрекъснато развива своята производствена технология за продукти от каменна вата – както от техническа, така и от екологична гледна точка. С еднослойния производствен процес компанията вече може да пусне два нови оптимизирани изолационни панела от каменна вата. Първият е Paroc Tectum 037. Подобрената топлопроводимост от λ = 0,037 W/mK го прави особено подходящ за енергийно ефективни изолирани плоски покриви, например в индустриални халета. Компанията представя и втория панел Paroc Robust 038. Продуктът от каменна вата има не само подобрена топлопроводимост от λ = 0,038 W/mK, но също така и якост на натиск CS (10) от ≥ 70 kPa и точково натоварване ≥ 700 N. Това гарантира, че изолационният слой е особено стабилен.

Новите изолационни панели се произвеждат в един слой и по този начин имат хомогенна и компактна структура. Това е предимство пред конвенционалния многослоен производствен процес, особено когато става въпрос за полагане. Те нямат класическа монтажна страна и случайното завъртане на панела е невъзможно, което свежда до минимум риска от грешки.

Както при всички видове минерална вата, производственият процес на новите продукти се основава на стопяване на суровината. Електрическото топене в Paroc значително намалява необходимата енергия. Освен това производителят разчита на 80% зелено електричество. Новият производствен стандарт предлага висока степен на енергийна ефективност и използване на ресурсите.

Снимки – Paroc.

Може да харесате още...