Изолация на покриви с устойчиви на натиск и незапалими панели от пеностъкло

FOAMGLAS

Панелите от пеностъкло на немската фирма FOAMGLAS са особено подходящи за изолацията на плоски или скосени покриви – независимо дали те са озеленени, ефективно използваеми площи или се експлоатират за различни съоръжения като климатични, вентилационни и соларни системи.

FOAMGLAS

Структурата на пеностъклото със затворени клетки запазва своята якост на натиск, топлоизолационни характеристики и всички други технически характеристики след дълъг експлоатационен живот, дори когато става дума за „активни покриви“, като това се потвърждава например от изследователския институт за топлоизолация в Мюнхен.

FOAMGLAS

За активно използваемите покриви се препоръчват компактни покривни изолации. Така изолацията и подходящото уплътняване следва да се съчетаят в цялостна, стабилна система, която може да устои дори на последващо озеленяване и натоварване на покрива. За тази цел, изолацията следва да се положи хомогенно върху цялата повърхност на покрива и по възможност с минимално наличие на фуги, като за допълнително осигуряване се използва двуслойно уплътнение. След така положената изолация може да се осигури озеленяване за допълнителна термомеханична защита на повърхността.

За повече информация: FOAMGLAS 

Вижте също...