Използване на нова система за странична защита срещу злополуки при ремонт на покриви

pokriv

Бърза, безопасна и рентабилна“ – така определят от фирма Sifatec своята разработка за временна конструкция за защита на работниците срещу падане, използвана за ремонт на покриви на сгради в Дортмунд. Необходимостта от саниране изниква поради течове по покривната повърхност на две сгради в града и нуждата от полагане на нови хидроизолационни слоеве.

Вместо изграждане на цялостно скеле строителят използва системи за странична защита (преграда) на фирма Sifatec, което води до значителни икономии на разходите и осигурява на работещите на плоския покрив надеждна защита срещу падане без възпрепятстване на работата им. Плоските покриви целогодишно са изложени на силни въздействия от околната среда, което прави санирането и поддръжката им с течение на времето неизбежни. При традиционните подходи защитата на ръбовете на покрива е свързана с ограничения за работниците, както и с високи разходи. Ситуацията е съвсем различна с временните системи за защита срещу злополуки на Sifatec.

По данни на компанията конструкцията им предлага две основни предимства при подобни строителни проекти: от една страна тя спестява необходимостта от изграждане на цялостно скеле около фасадата на сградата, което води до значителна икономия на разходи за изпълнителя на строителните дейности, както и за собствениците, а също така осигурява по-голям комфорт на обитателите по време на ремонта. От друга страна предоставя на работниците възможността да работят на цялата покривна повърхност, без да се налага изграждането на баластни системи с тежести от бетон и стомана, които се простират на 2,5 м над повърхността на покрива.

Акцентът на временната система за защита е патентованият механизъм за окачване, с чиято помощ частите на преградната конструкция лесно могат да бъдат монтирани към ръба на плосък покрив, атика или на сандвич панели. За закрепването се използва платка, фиксирана странично на ръба на покрива, а не на покривната повърхност. Монтираният на платката държач не може да се движи и осигурява постоянна защита. Демонтажът се извършва чрез завъртане на държача. Платката остава трайно на ръба на покрива и впоследствие може да бъде покрита. Системата за защита на Sifatec е сертифицирана от DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallsicherung, Германска служба за защита срещу злополуки) като скеле до 40 м и странична защита до 100 м височина.

Вижте също...