Как да избeрем подходящо лепило и как да го нанесем правилно

Задачата на лепилото е да фиксира надеждно облицовъчната плочка, компенсирайки неравностите на основата.

Освен неговите якостни показатели е важно да се обърне внимание и на неговата еластичност за да може свързващият лепилен слой да поеме термичните разширения в основата без да се разруши.

То трябва да отговаря и на изискванията на стандарт БДС EN 12004 за циментово лепило от клас С1 и да е подходящо за полагане на порьозни керамични, фаянсови и теракотни плочки във вътрешни затворени помещения (кухни, коридори, тоалетни и др.).

За какво трябва да внимавате:

КУХИНИ ПОД ПЛОЧКИТЕ

Керамичните покрития са крехки и кухините под тях водят до лесното им разрушаване при концентрирани натоварвания или изпускане на тежки предмети.

Възможно е проникването и събирането на вода в кухините, което води до появата на мухъл и неприятни миризми в помещението.

При външни облицовки замръзването на водата под плочките би довело до разрушаване на покритието. За тази цел всички кухини и неравности трябва да бъдат запълнени с ремонтния строителен разтвор ТЕРАФЛЕКС® СТРОИТЕЛНО ЛЕПИЛО.

Много важно е и лепилният слой върху плочката и основата да се полага равномерно. Това осигурява максимална здравина на залепване и устойчивост на точково натоварване – стъпване, изпускане на тежки предмети, удар или пробиване с бормашина.

ЦВЯТ НА ОБЛИЦОВЪЧНИТЕ ПЛОЧКИ

При светли или полупрозрачни облицовъчни плочки, стъклокерамика или естествени камъни, тъмните на цвят лепила прозират през тях – по тази причина използвайте задължително бели на цвят лепила.

Те не прозират през лицето на плочките, запазват реалния цвят на фугиращите смеси и не влияят върху крайния визуален ефект на облицовката.

ПОРЬОЗНОСТ НА ПЛОЧКИТЕ

Стандартните лепила се неподходящи за лепене както на плочки, които трудно попиват вода (гранитогрес, стъклокерамика и др.), така и на силно попиващи варовикови и каменни облицовки.

И в двата случая използвайте подходящи за целта модифицирани лепила, за да осигурите правилно залепване на плочките и да предотвратите отлепването на покритието.

ГОЛЕМИНА НА ПЛОЧКИТЕ

При облицовъчни плочки с размери по-големи от 20х20cм е задължително нанасянето на лепилен слой както върху основата, така и на гърба на плочката.

Това гарантира здравината на залепването.

При облицоване на фасади с големи по размер плочки – допълнително укрепете плочките механичното.

Задължително използвайте еластични и високоякостни лепила.

ТЕМПЕРАТУРНИ РАЗШИРЕНИЯ

При облицовки подложени на топлинни натоварвания (вградено отопление, камини, пещи, хладилни камери и др.) основата непрекъснато се свива и разширява. Положеното върху нея покритие се свива и разширява обаче в различна степен, което води до образуване на големи напрежения в лепилния слой, който осигурява връзката между основата и облицовката. За целта използвайте лепила, които са еластични и високоякостни и могат да поемат възникналите напрежения и да предотвратят разрушаването на покритието.

УСТОЙЧИВОСТ НА ИНТЕНЗИВНО НАТОВАРВАНЕ

При помещения, подложени на интензивни или постоянни натоварвания или на неблагоприятни атмосферни условия е необходимо да изберете лепила, които са еластични и високоякостни и биха могли да поемат възникналите напрежения и да предотвратят разрушаването на покритието.

УСТОЙЧИВОСТ НА АТМОСФЕРНИ УСЛОВИЯ

За осигуряване здравината и дълготрайността на керамични облицовки подложени на неблагоприятни атмосферни условия използвайте лепила с повишени якостни показатели и голяма еластичност.

КАК ВЛИЯЯТ АТМОСФЕРНИТЕ УСЛОВИЯ ПО ВРЕМЕ НА ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

ТЕМПЕРАТУРАТА е важен фактор влияещ върху качеството и здравината на залепване.

Работете при температура на въздуха и на облицованата повърхност от +5°C до +28°C.

При температури над +28°C водата в лепилото се изпарява много бързо, а при такива под +5°C има опасност да замръзне.

И в двата случая това води до напукване и нежелани дефекти в покритието, поради което е нужна употребата на лепила със специфични за условията качества.

ВЪЗДУШНИТЕ ТЕЧЕНИЯ водят до бързото пресъхване на повърхността на лепилния слой.

Намалява се чувствително отвореното време на сместа.

ВЛАЖНОСТ НА ВЪЗДУХА е от определящо значение за съхненето.

При ниска влажност циментовите лепила съхнат по-бързо, а при по-висока много по-бавно.

МЪГЛА – фините капчици във въздуха при мъгливо време, заедно с ниска температура водят до пълна промяна в поведението на лепилния разтвор.

Високата влажност не позволява връзката на лепилото с основата и облицовката.

ПОДГОТОВКА НА ЛЕПИЛОТО

СМЕСВАНЕ: за подготовка на лепилото използвайте чиста кофа. Прибавете необходимото количество вода според инструкциите на опаковката на избраното лепило и при непрекъснато бъркане добавете самото лепило. Разбърквайте с помощта на ел. бъркалка на ниски обороти (за да не влезе въздух в сместа), докато се получи кремообразна хомогенна смес, без бучки. При разбъркване на малки количества използвайте шпакла или мистрия.

ОТЛЕЖАВАНЕ: след разбъркване оставете лепилото да престои около 10 минути. Това време е необходимо за пълното разтваряне на добавките и достигане на оптималните качества на продукта.

ПРЕБЪРКВАНЕ: преди да започнете работа разбъркайте отново сместа, като по време на работа периодично пребърквайте – така ще поддържате необходимата консистенция на лепилото.

ОТВОРЕНО ВРЕМЕ: проверете на опаковката или в техническата карта на продукта колко време и при какви атмосферни условия сместа е годна за ползване. Обикновено сместа запазва свойствата си за около 5 часа при температура 20÷25°C. След изтичане на посоченото отворено време качествата на разтвора се влошават и той не може да бъде използван.

ВРЕМЕ ЗА КОРЕКЦИЯ: проверете указанията за работа с продукта. При редене на плочките имате определено време за корекция на поставянето. Ако след това време се опитате да ги разместите, залепването ще се наруши.

ВТВЪРДЯВАНЕ: времето за пълно втвърдяване на лепилото зависи от атмосферните условия (температура и влажност на въздуха) но не е по-малко от 72 часа. Пълното натоварване на облицованата повърхност се препоръчва да стане след 14 дена.

НАНАСЯНЕ НА ЛЕПИЛОТО

Нанесете лепилото върху основата с помощта на назъбена маламашка. Големината и размера на гребена варират в зависимост от вида на основата, размера и вида на плочките. За стандартни по размер плочки използвайте маламашка с размер на зъбите минимум 8х8 мм (това гарантира правилното разпределение на лепилото и се избягват така наречените „лапи”, при които има празно пространство без лепило под плочката). Колкото е по-груба основата и са по-големи плочките, толкова по-голям трябва да е гребена на маламашката. 10-20 минути след нанасянето на лепилото на повърхността му се образува кора, която пречи на добрата адхезия на плочките с основата. Ако това се случи, отстранете материала и положете нов. Нанесете тънък слой лепило и върху гърба на всяка плочка – така се постига 100% контактна повърхност. След полагане на плочките, слоят лепило под тях трябва да бъде с дебелина половината от размера на зъбите (това се постига при наклон на маламашката 45° спрямо основата).

ПОЛАГАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

Започнете от местата където сте планирали да положите цели плочки и оставете за накрая местата, където ще се положат рязани парчета. Положете плочката върху пласта лепило и с лек натиск я приплъзнете на точното и място. С гумен чук фиксирайте плочката, за да не останат въздушни мехури и кухини под нея. Ползвайте нивелир за да контролирате подравняването и желания наклон на плочките. Осигурете се, че гърбът на всяка плочка е плътно покрит с лепило и че не остават кухини под нея. С помощта на кръстчета за фуги фиксирайте желаната широчина на фугата (най-малко 3 мм). При по-големи размери на плочките и особено, ако са от гранитогрес, се препоръчва фугите да са по-широки (4÷4,5 мм), за да поемат деформациите породени от температурните разлики.

РЯЗАНЕ НА ПЛОЧКИТЕ

След като сте положили целите плочки, продължете с полагане на изрязаните. Нарязването извършвайте с помощта на машина за рязане на плочки, като внимавате острите ръбове да не ви наранят.

Малки части и парчета от плочките, може да изрежете с помощта на ъглошлайф или клещи. За изрязването на кръгли отвори в плочките ползвайте специални за целта бор-коронки и дрелка.

ИЗБОР НА ТИП ЛЕПИЛО

Повече по темата можете да видите тук.