Каучукови настилки от Nora Systems без вредни емисии

NoraSystems

Немската компания Nora Systems реализира още една стъпка към устойчивостта: всички продукти на производителя, които ще напускат завода в бъдеще, ще са CO₂ – неутрални. Така цялото портфолио на компанията от килими и еластични подови покрития вече няма да оказват отрицателно въздействие върху климата.

NoraSystems

Една от мерките в този процес е да се изчисли отпечатъкът от CO₂ на целия производствен цикъл и на жизнения цикъл на продукта, а след това да се компенсира чрез инвестиции в проекти за намаляване на емисиите, за да се неутрализират емисиите на парникови газове. Подкрепата на проекти за намаляване на емисиите е първата, но в никакъв случай последна стъпка по пътя към по-голяма устойчивост. Устойчивостта, опазването на околната среда и здравето в дома отдавна са основни компоненти на корпоративната стратегия на фирмата.

Като един от първите производители на еластични подови настилки в света, от 1996 г. компанията е сертифицирана за своята система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001. Освен това продуктите не съдържат фталатни пластификатори или халогени.

NoraSystems

През 2018 г. компанията предприема и друга стъпка в екологична насока като закупува цялото си потребление на електроенергия от възобновяеми източници. С това преобразуване компанията разчита на природосъобразно производство и използване на енергия и допринася за опазването на околната среда и климата.

За повече информация: Nora Systems

Вижте също...