Кнауф България и Райфайзенбанк в съвместно партньорство

Кнауф България ЕООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД стартират съвместна кампания, по време на която клиентите ще могат да се запознаят с възможностите за подобряване на енергийната ефективност в дома си и начините за нейното финансиране. Двете компании са партньори по програмата за финансиране на енергийната ефективност в дома (REECL) на Европейската банка за възстановяване и развитие, предвиждаща и безвъзмездна помощ.

Програмата предоставя на домакинства или сдружения на собственици от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност с Knauf системите и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на Райфайзенбанк.

Домакинствата, които финансират енергоспестяващи дейности в дома си чрез кредит от Райфайзенбанк, отпуснат по програмата, могат да ползват безвъзмездна помощ в размер до 20% от направените разходи за индивидуални проекти и до 30% от направените разходи, когато се финансират групови проекти за цялостно подобрение на многофамилни жилищни сгради. По този начин клиентите дългосрочно спестяват средства, благодарение на по-ниските разходи за енергия, като кредитите се отпускат при ясна и облекчена процедура, и бързи срокове на изплащане на безвъзмездната помощ.

Oт старта на програмата за финансиране на енергийната ефективност в дома (REECL)  през 2005 година, Райфайзенбанк е отпуснала над 6500 кредита за  енергоспестяващи дейности на домакинствата.

За допълнително повишаване на достъпа на клиентите до енергийно ефективни продукти, както и до програмата REECL, Кнауф и Райфайзенбанк ще бъдат домакини на съвместни акции в 12 града в цялата страна, които ще се проведат от 2 май до 1 юни 2012 г. По време на тях клиентите ще могат да се запознаят с продуктите на Knauf, чрез които могат да подобрят енергийната ефективност в дома си, както и с условията по кредит Енергийна ефективност от Райфайзенбанк.
Практическите демонстрации на Knauf системите за Фасадна топлоизолация и Vidifloor + EPS за топлоизолация на неизползваеми подпокривни пространства ще се проведат през месец май в складовете на дистрибутори на Кнауф България ЕООД в Благоевград, ВеликоТърново, Велинград, Видин, Добрич, Дупница, Карлово, Казанлък, Монтана, Разград, Сливен и Шумен.

 1 – Knauf Vidiwall HI
2 – Лепило за стиропор
3 – Топлоизолационна плоча (EPS)
4 – Стъкловлакнеста армираща мрежа
5 – Шпакловка
6 – Тънкослойна декоративна мазилка
7 – Плоча гипсокартон Knauf 12,5 mm
8 – Пароизолация
9 – Плоча гипсокартон Knauf 12,5 mm
10 – Топлоизолация (минерална вата)
11 – Вертикален носещ профил Knauf CW 100
12 – Хоризонтален закрепващ профил Knauf UW 100

Фасадната стена W333 на Knauf е подходяща за усвояване на балкони и реконструкции на вече съществуващи едно– и многофамилни сгради. Изграждането на тази енергоефективна, тънка стена е лесно, без мокри процеси, чрез метална или дървена профилна конструкция и облицовка от плоскости при крайна дебелина на стената  от 19 сm до 32 cm, като при 32 cm се постига стандартът за пасивна къща.

С Термосистемата на Knauf  появата на конденз и образуването на мухъл, вече не съществуват. Изолационният слой не позволява на ниските температури да проникнат в самата външна стена, а енергийните загуби могат да се намалят до 50%. Подходяща е за изолация на всякакъв вид външни стени – тухла, газобетон, бетон.

Vidifloor + EPS плоскости – система за топлоизолация на неизползваеми подпокривни пространства: комбинираните подови елементи Kнауф Vidifloor + EPS плоскости  се състоят от залепени гипсфазерна плоскост Vidifloor и полистирен. Гипсфазерната плоскост е тип GF-W2, съгл. БДС EN 15283, с дебелина 10 mm, а EPS плоскостта  отговаря на БДС EN 13163:2009, и е с дебелина 100 mm. Двата компонента са разместени, така че е оформен стъпаловиден кант, който служи за свързване на елементите един към друг чрез застъпване без допълнителни скрепителни средства. Подходящи за топлоизолация на неизползваеми подпокривни пространства. Отличават се с  бърз и лесен монтаж, енергоспестяващи.

Основни предимства на Knauf системите:
– Високоефективна комбинация от съвместими компоненти;
– Дълготрайност на материалите;
– Продукти с немско качество по европейски стандарти;
– Намаляват топлинните загуби през външните стени;
– Спестени разходи за отопление и охлаждане;
– Бърза възвръщаемост на вложените средства;
– Повишен комфорт на жилищната среда.

Knauf продуктите отговарят на стандартите: EN 520; EN 15283:2; EN 14195; ETAG 004;

За повече информация посетете www.knauf.bg или позвънете на информационния център на Кнауф България: 0700 300 03.