pixel

Кнауф България организира изложба на конкурсни проекти за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство

„Кнауф България“ ЕООД има удоволствието да съобщи, че приключи второто издание на Конкурса за еднофамилна жилищна сграда с дървена конструкция и системи за сухо строителство – “Дърво и гипс за устойчива жилищна среда”. Основната цел на конкурса беше популяризирането на строителството  с дървесина и гипсови продукти, което с лекота решава актуалните проблеми, свързани с екологичността, енергийната ефективност и възобновяемостта на ресурсите в сградите.
В помощ на участниците беше организиран лекционен ден, на който те получиха информация за енергийната ефективност и модерните архитектурно-конструктивни решения по темата.

Предадени бяха 15 проекта, оценени от жури в състав: проф. д-р арх. Янко Александров–ВСУ „Любен Каравелов“, доц. д-р арх. Елена Малджиева –УАСГ, инж. Симеон Йорданов – БСПСК, инж. Динко Караиванов – БСПСК,  арх. Даниела Иванова-Узунова –ръководител Технически отдел  на „Кнауф България“ ЕООД. Отличени  за успешно комплексно решение на поставените в конкурсното задание архитектурни, конструктивни и енергийни проблеми са следните автори:
I-ва награда – пътешествие до Виена – арх. Огнян Кръстев за максимално удовлетворяване на конкурсната програма, лаконичен архитектурен образ, енергийна ефективност и детайлно проучване на конструктивното решение;

По преценка на журито не беше отличен проект на второ място, а бяха присъдени две трети награди.
III-та  награда – 500 лв – арх. Антони Радованов за удовлетворяване на конкурсната програма и успешно прилагане на продуктите Кнауф.
III-та  награда – 500 лв – арх. Алвард Бадваганян и арх.Юлия Георгиева за удовлетворяване на конкурсната програма и успешно прилагане на продуктите Кнауф.
Поощрителни награди за качества на архитектурното решение получиха арх.Борислав Димитров, арх.Биляна Йончева, арх. Жени Нанкова и арх Пантелей Марински.
Почетни грамоти и книгата „Съвременните български сглобяеми къщи“, подписана от автора Симеон Йорданов бяха раздадени на всички участници.

Обявяването и връчването на наградите се състоя на 22 май 2014 г. в галерия „Форум“, гр. София, където до 20 юни 2012 г. ще бъдат изложени всички предадени конкурсни проекти.
„Кнауф България“ ЕООД благодари на всички автори и партньори, благодарение на които конкурсът беше успешно реализиран!

Може да харесате още...