Кьостер Ламела пакер – усъвършенстван Импакт пакер

В разработването и усъвършенстването на своята инжекционна технология, фирма „Кьостер” представя на пазара своя иновативен продукт: Кьостер Ламела пакерът. Кьостер Ламела пакерът представлява един подобрен вариант на класическия импакт пакер.

Първо преимущество: разположени под ъгъл ламели
Най-очевидната разлика са ламелите, разположени под ъгъл. Ъгловото разположение не само стабилизира ламелите, но също така и значително увеличава приложеното налягане, което ламелите упражняват в отвора. Ъгловите ламели служат като котви и придават на пакера по-добра устойчивост. В допълнение, тяхната V-образна форма позволява на пакера да се инсталира по-лесно в отвора.

Второ преимущество: удължено свързване
За разлика от стандартните Импакт пакери, удълженото свързване създава възможност за лесно инсталиране на инжекционното оборудване, даже когато пакерите са монтирани дълбоко в конструкцията. След втвърдяването на инжекционния материал, връзката може да бъде тотално прекъсната в характерната точка на счупване.

Тази точка на счупване е разположена в участъка, директно потънал в стената. Останалата част от отвора, 1-2 см, може да бъде запълнена с изолационна субстанция или с бързовтвърдяващ цимент (Кьостер КВ-Фикс 5).

При класическите пакери, частта от тях, която остава видима след отстраняването им, трябва да бъде извадена с помощта на бормашина, да се набие навътре или да се изкърти – достатъчно трудоемки действия.

Трето преимущество: възвратна клапа

Кьостер Ламела пакерът притежава гениално проста плъзгаща се възвратна клапа, която предотвратява моментално обратното изтичане на материала след инжектирането му. В резултат на това Кьостер Ламела пакерът се счита за т. нар. ”пакер за един ден”, което означава, че отворът може да бъде незабавно затворен след инжектирането. Отпада необходимостта апликаторите да се връщат на строителния обект на следващия ден и по този начин се спестява време.

Клапата е направена от единично парче пластмаса и прилича на ключалка. Тя се отваря в зависимост от обема на проникналата смола, така че каналът, от който изтича материлът остава с постоянна ширина 8 мм. Клапата може лесно да бъде свързана или свалена без това да повлияе върху потока на инжектирания материал.

Сфери на приложение
Кьостер Ламела пакерът е идеално подходящ за последваща инсталация на хоризонтални бариери с ниско налягане., напр. Кьостер Маутрол 2С, Кьостер Маутрол Флекс 2С, както и Кьостер Кризин и Кьостер Маутрол Течна изолация. В допълнение, Кьостер Ламела пакерите са подходящи за инжектиране и на Кьостер Инжекционен Гел G4, Кьостер PUR Гел, Кьостер KB-Pox IN и Кьостер PU-смоли.

Инжектиране на порьозни и силно увредени стени

В случаите на порьозна зидария Ламела импакт пакерите, използвани в комбинация с втвърден разтвор, ще бъдат по-устойчиви от традиционните винтови пакери. Кьостер Ламела пакерите, потопени преди това в Кьостер КВ-Фикс 5 се поставят в отвора. Кьостер КВ-Фикс 5 осигурява допълнителна стабилизация и по-добра устойчивост срещу течове през отвора. Този метод позволява сигурно и ефективно инжекционно налягане, даже и при силно увредени стени.

Първо, мазилката трябва да бъде отстранена от зидарията или бетоновата стена. След това стената трябва да се почисти добре с телена четка от всякакви остатъци от мазилка и замърсявания. Участъкът, който ще бъде инжектиран, се грундира с Кьостер Полизил TG 500 (прибл. 150 г/м²) преди полагането на Кьостер NB 1 Сив, за да се предотврати изтичането на инжекционен материал от стената (разход 2-4 кг/м²). Отворите (ф 18 мм) могат да се пробиват веднага след полагането на хидроизолационната суспензия. Отворите се почистват с въздух под налягане. Ламела Импакт пакерите се потапят в Кьостер КВ-Фикс 5 и се поставят в отворите. Особено важно е последната ламела на пакера да е потънала минимум 1-2 см в пробития отвор, така че точката на счупване да е разположена във вътрешността на стената.

Кьостер КВ-Фикс 5 започва да втвърдява след 5 минути (при +20°С, този срок може да бъде удължен при по-ниски температури или съкратен при по-високи температури). След прибл. 30 мин., тоест след като процесът на втвърдяване е напреднал достатъчно, може да започне и самото инжектиране.

В случаите на по-големи увреждания в зоната, където са пробитите отвори, Кьостер КВ-Фикс 5 може да се използва и за тяхното ремонтиране. След изчакване 30-60 минути може да започне самото инжектиране. След приключване на инжектирането пакерите се отстраняват от стената като се счупват в указания участък, а отворът се запушва с Кьостер КВ-Фикс 5. Ако инжектирането е било извършено без участие на клапата, трябва да се осигури пълно втвърдяване на инжекционния материал преди счупването на пакер-куплунга.

Натиск-тест
В бетона се пробиват 8 отвора с размери 25 см х 35 см х 15 см. Всички отвори се пробиват с бургия 18 мм и се почистват и продухват с компресиран неомаслен въздух. Пакерите се инсталират с помощен инструмент. Подготвя се смес от масло и грес, за да се симулира консистенцията и характеристиките на стандартна инжекционна смола. Тази смес се инжектира с помощта на ръчна помпа с манометър и Кьостер Ламела пакери. По време на този тест Кьостер Ламела пакерите се доказват като непроницаеми за течове до 20 бара налягане.

При инсталиране на пакерите, потопени в Кьостер КВ-Фикс 5, Кьостер Ламела пакерите успяват да издържат налягане и до 60 бара.

За контакт и повече информация – Кьостер.