Лабораторията, без която в бранша не може

Като част от своята инвестиционна политика русенската компания Марисан ООД освен производствената си структура развива и мащабна, постоянна и целенасочена иновативна дейност – поведение, характерно за фирмите с модерно и социално ангажирано мислене.

Водена от желанието си да разработва и предлага на потребителите нови високо технологични продукти, както и да гарантира още по-добър контрол върху качеството на произвежданата продукция, фирмата инвестира в изграждането на собствена изпитателна лаборатория.

Създаването на фирмена лаборатория е един от признаците, който отличава големите, сериозни и иновативни производители от останалите в бранша. Лабораторията, създадена от Марисан ООД, отговаря на всички европейски стандарти и е една от най-модерните в България. Оборудвана е с последно поколение лабораторна техника от водещи фирми в тази област: Matest – италиански производител на изпитателни уреди за строителната индустрия, Sartorius AG – Германия, Nuve – Турция, Siel – България. Това позволява изследвания и изпитвания на характеристиките и поведението във времето на всички видове сухи строителни смеси, минерални мазилки и цялостни системи за топлоизолиране при различни атмосферни условия и подложени на различни натоварвания. Данните от тях са с изключителна прецизност и точност и гарантират поддържане на постоянно високо качество на продуктите. Получените резултати дават възможност за създаването на нови решения с гарантирани характеристики, отговарящи на действащите стандарти и изискванията на нашите клиенти.

С помощта на модерното оборудване, фирмата има възможност за определяне на:
– напречна деформация на циментови лепила и фугиращи смеси;
– определяне якост на опън при огъване и якост на натиск на втвърден разтвор;
– определяне време на свързване и на обемопостоянство (метод за изпитване на цимент);
– определяне якост на сцепление при опън на циментови лепила;
– определяне на плъзгането върху рифелован лепилен слой;
– определяне степента на водопоглъщане на различни видове повърхности;
– определяне силата на сцепление на втвърден разтвор за мазилки върху основа;
– определяне консистенцията на пресен разтвор;
– определяне съпротивлението на удар на външни топлоизолационни комбинирани системи;
– определяне водонепропускливост.

Новото поколение техника, с която разполага лабораторията, позволява да бъде изследвана детайлно всяка една смес, независимо къде и от кого е произведена и да се даде точна оценка за нейните качества.

Висококвалифицираните технолози работещи в лабораторията на Марисан ООД дават самочувствие на фирмата да разработва нови продукти, да повишава ефективността на настоящите и да предлага решения, изпреварващи очакванията на пазара.

Инвестициите в иновации помагат на Марисан ООД да осъществява своята решителна политика за подобряване ефективността на продуктите си, както и за реализиране на екологично чисто производство.

Визията на русенската компания за модерно, екологично чисто и енергоспестяващо производство не е само в сферата на красивите думи и пожеланията. Благодарение на работата на специалистите в лабораторията и тяхното сътрудничество с колегите им от лабораториите на BASF и DOW CHEMICAL, Марисан ООД разработи и пусна на пазара двата си най-нови високотехнологични продукти ТЕРАФЛЕКС® GOLD (висококачествено флексово лепило клас С2 ТЕ, за лепене на гранит, гранитогрес, мрамор, скално облицовъчни материали, варовик, гнайс, оникс, ломен камък за зидане и др.) и ТЕРАФЛЕКС® PLATINIUM (високоякостно флексово лепило клас С2 ТЕ S1, за еластично лепене на стъклокерамика, интериорно стъкло, гранитогрес, декоративни елементи от камък, облицовъчни плочи и тухлички, облицовки от фибростъкло и др. с гарантирана адхезия към дърво, метал, нестабилни основи, което го прави най-сигурния елемент, гарантиращ 100% качеството на работа). Тези лепила са разработени за още по-сигурно и още по-еластично лепене както на конвенционалните, така и на все повечето нови модерни материали, които навлизат в интериорния и екстериорния дизайн.

Следейки внимателно тенденциите на пазара и съобразявайки се с най-новите изисквания в строителството, разработките на комплексни решения в лабораторията на Марисан ООД се налагат като неотменна и отговорна задача. Готови и в тестова фаза са – нова хидроизолационна система на циментова основа както и специално лепило за бани, тераси и балкони със „СТОП ВЛАГА” ефект.

Непрекъснатата изследователска работа и развойна дейност, извършвана в лабораторията на компанията е насочена към изследване и разработка на строителни материали, гарантиращи безкомпромисното качество на продуктите под всичките марки – най-известните от които са ТЕРАФЛЕКС, ТЕРМОФЛЕКС, ХИДРОЗОЛ, ГАЗОЛИТ, ЦИМЕНТОЛ, ТЕРАПОР и др.

Инвестицията в ново оборудване и развойна дейност, утвърждава още повече Марисан ООД като коректен и надежден партньор в предлагането на професионални, комплексни и интегрирани решения в редица области на строителството:
– интегрирани топлоизолационни системи;
– сухи строителни смеси с богата гама приложения: строителни лепила, шпакловки, смеси за зидане, замазки, фугиращи смеси и др.;
– хидроизолационни системи и смеси;
– оцветени фасадни мазилки и бои.