pixel

МАРИСАН акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната рамка ETAG 004.

Marisan

С все по-динамичното развитие на компаниите, опериращи в сферата на производството на строителни материали, се забелязва осезаем напредък в интегрирането на нови технологии и производствени практики. Макар и този факт да е значителна предпоставка за повишаване качеството на крайните продукти и системи, предлагани на пазара, той далеч не е достатъчен, за да се отсеят истински надеждните и доказани производители.

Поради тази причина, Европейската организация за технически одобрения (EOTA) въвежда допълнителна регулаторна рамка, целяща да обезпечи изпълнението на обществени поръчки и други мащабни проекти, само и единствено с високо качествени и лабораторно изпитани продукти и системи, чрез издаване на Европейско техническо одобрение (European technical approval – ЕТA). Организацията работи в тясно сътрудничество с водещите европейски институции и регулаторни органи като ЕК, Европейски комитет по стандартизация и ред други търговски и производствени асоциации.

Като отговорен производител, ясно осъзнаващ нуждата от това, пазарът да получава само и единствено продукти от най-високо качество, МАРИСАН акредитира своите топлоизолационни системи съгласно изискванията на международната рамка ETAG 004. По този начин, тяхното качество и надеждност, се гарантират от следните експертни оценки:
– Европейска техническа оценка – ЕТА 15/0730.
– Сертификат за производствен контрол, издаден въз основа на ЕТА 15/0730 – Certificate of conformity of the factory production control № 1020-CPR-060042369.

Издадените експертни оценки се базират на пространствено изпитване и лабораторен анализ, проведен в акредитирани европейски лаборатории. Методологията на проведените тестове е сложна и комплексна. Част от изискванията и параметрите за издаване на оценката, покрити от топлоизолационните системи на МАРИСАН например, са свързани с техните:
– Физични свойства;
– Сигурно поведение в условия на пожар;
– Здравословна експлоатация, безвредност и екосъобразност;
– Гарантирани топлоизолационни и звукоизолационни качества;

Благодарение на издадената експертна оценка, топлоизолационните системи на МАРИСАН могат да носят маркировка „СЕ”, служеща като индикатор за тяхното качество и възможност за предлагането им на европейския пазар при участие в проекти или обществени поръчки.

Със сертифицирането на топлоизолационни системи по ETAG 004, МАРИСАН открито заявява намерението си да затвърди качеството и добрата репутация на своята производствена гама. Топлоизолационните системи се създават изцяло под един покрив, в най-модерният и автоматизиран завод за производство на EPS материали в България. Топлоизолационните системи ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР®, единствени носители на златен медал за качество за България, от 64-ия Международен технически панаир в Пловдив, вече могат открито да стъпят на европейския пазар и смело да се конкурират с водещи световни производители.

Повече информация за продуктите и услугите на МАРИСАН, можете да откриете в корпоративния сайт и интернет блог.

Може да харесате още...