Могат ли отпадъците да станат алтернативен източник на доходи?

Вижте също...