Могат ли отпадъците да станат алтернативен източник на доходи?

Sunflower Entreprise e проект на френската природозащитна организация Atelier Luma, който се  фокусира върху трансформацията на биомасата и изследва потенциала на остатъците от слънчоглед за създаване на нови материали и прототипи, които да могат да се  използват в устойчиви, иновативни производствени системи. Автори на проекта са холандският дизайнер Томас Вайли, Антоан Руи и Филип Евон от Лабораторията по агро-индустриална химия в Тулуза, и фермерът от Арл Тиери Фуржо.

В региона на Арл, Южна Франция, масово се отглежда слънчоглед за производство на растително масло, семена или биогориво. След извличане на маслото, остатъкът може да бъде използван като храна за животни, но по-голямата част от реколтата се изхвърля като отпадък. Губят се фибрите от стъблото, люспите, и тъмно кафявите протеини от цвета. Тези земеделски отпадъци могат да бъдат ценни ресурси за производството на нови биоматериали.

Обединил научната експертиза на регионалните партньори, проектът използва остатъците от преработката на слънчогледа, за да създаде нови материали, готови за приложения в устойчиви производствени системи. Преработено като био-пластмаса, това, което преди се считаше за отпадък вече става изходен материал за производството на изолационни панели, но също и на био-скейтбордове и калъфи за iPhone.

Вижте също...