pixel

Наградени студенти в конкурс на Баумит

На 4.04.2013 г. в УАСГ бяха връчени студентските награди от конкурса на Баумит.  Седем най-добре представили се в конкурса студенти ще се борят за стипендианти на фирмата.

През месец ноември 2012 г. в УАСГ – гр. София бе обявен конкурс за разработване на курсов проект на тема “Топлоизолация на сгради” за студенти III курс по специалността “Строителство на сгради и съоръжения”, съвместна инициатива на Баумит България ЕООД и катедра  “Строителни материали и изолации”. Целта на конкурса е студентите да бъдат поставени в условия, близки до практиката и да участват в разработването на реални проекти.

Желаещите да участват в състезанието изготвяха проекта през целия зимен семестър на учебната 2012/2013 година. От Баумит България ЕООД им бяха предоставени  всички необходими технически данни за топлоизолационни системи “Баумит”, а за конкретните решения на зададените им проекти те получиха консултации от преподавателите от катедрата в УАСГ.

След подробно разглеждане на представените проекти и оценките на преподавателите от УАСГ,  комисията от Баумит България взе решение да раздаде парични награди на стойност 1 750 лв.

С грамота за професионално овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит”  в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 150 лв. се награждават следните студенти:

Кремена Хаджипасева    ІІІ курс   
Пламена Петкова    ІІІ курс   
Венцислав Тепелиев    ІІІ курс  
Дияна Димитрова    ІІІ курс  
Деница Денева    ІІІ курс   
Светослав Стоименов    ІІІ курс   
Стоян Пенев    ІІІ курс  

С грамота за добре  овладяни и приложени системни решения в областта на топлоизолирането на фасади с продукти “Баумит” в курсов проект по “Строителни изолации”  и парична награда от 100 лв. се награждават следните студенти:

Ники Колешански    ІІІ курс
Грета Павлова    ІІІ курс 
Константина Маринска    ІІІ курс
Гергана Стойнева    ІІІ курс  
Петя Дамянова    ІІІ курс  
Моника Георгиева    ІІІ курс  

Поощрителна награда в размер на 50 лв. се присъди на:

Ивелина Глухчова    ІІІ курс
Елис Милкова    ІІІ курс  

Наградите бяха връчени от инж. Надя Начева – Маркетинг директор и д-р инж. Красимир Делов – Главен технолог на Баумит България на традиционно тържество пред преподавателите от катедра „Строителни материали и изолации“.
 

Може да харесате още...