Насипна топлоизолация от перлит за двойни външни стени и инсталационни шахти

Knauf Original
Knauf Aquapanel предлага обработен вулканичен перлит под марката Hyperlite KD за топлоизолация на например двойни външни стени, кухини или инсталационни шахти.

Насипната изолация с чист минерален произход гарантира висока топлоизолация и има топлопроводимост (λB) 0,050 W/mK. Тя е сертифицирана като негорим строителен материал в клас А1 в съответствие с международен стандарт EN 14316-1. Освен това, поради своя физичен и химичен състав, материалът е водоотблъскващ и устойчив на паразити.

Изолацията се изсипва от опаковката в съответните кухини на място, като се уплътнява с лек допълнителен натиск. Поради своята структура, отделните компоненти с размер на зърното от 0-6 мм се свързват, образувайки плътен изолационен слой без кухини и фуги. Това изисква само една операция. По време на строителните дейности трябва да се има предвид, че насипният изолационен материал следва да бъде съхраняван на сухо и покрито място с цел предпазване от влага.

Knauf 2

С Hyperlite KD могат да бъдат реализирани надеждни и дълготрайни изолационни слоеве с дебелина до 15 см.

Вижте също...