pixel

Незаконен данък за придобиване на имот

Увеличаването на данък „придобиване на недвижимо имущество” от 2.6% на 3% в края на 2015 г. във Варна е неправомерно. Решението на Варненския административен съд е потвърдено и от Върховния административен съд и пряко ще се отрази на бюджетните приходи на общината през 2017 г. Обосновката на ВАС е, че общинският съвет на Морската столица не е спазил процедурата по промяната като не е провела обществено обсъждане, преди да се гласува от съветниците.

Причината не е само, че по-малко данък ще се плаща при реализиране на подобни сделки отсега нататък, но всеки, който е сключил сделка от края на 2015 г. досега има правото да предяви иск към община Варна и да си върне надвзетите 0.4%. Така смятаха някои адвокати миналата седмица. Тe обаче заявяват, че поправката касае подзаконов нормативен акт и няма основание за иск. „Знаем за решението още от деня, когато то бе публикувано и вече взимаме данък само от 2,6% от стойността на сделките, не както беше определено 3%. Въпреки това няма да връщаме надвзето, тъй като то е плащано във време, в което наредбата, определяща по-високия данък, е била все още действаща, казва Дияна Стефанова, юридически съветник на варненския Общински съвет.

Почти 6000 сделки с недвижими имоти са сключени през от декември 2015 г. до май 2016 г., сочат данните на Службата по вписвания. При средна цена от 120 000 лв. на сделка приходите на общината за периода януари-юни 2016 г. възлизат на 3 млн. лв.

dnevnik.bg

Може да харесате още...