Нов продукт за хидроизолация на фуги: Кьостер самонабъбваща лента

Кьостер представя един продукт за хидроизолация на фуги в новото строителство. Това е бентонит-бутил гумена водоспираща лента, която се поставя обикновено във фугите стена/под, но може да бъде монтирана и във всяка друга работна фуга, например:
– под/под;
– стена/таван;
– таван/таван;
– вертикална стена/стенни фуги.

Кьостер Самонабъбващата лента хидроизолира работни фуги – едно типично слабо място в конструкцията, като се разширява при контакт с водата. Експанзията води до високо контактно налягане между продукта и обкръжаващия го бетон, предотвратявайки проникването на водата. Нейната основна съставка е бентонитът, който създава здраво, бързо и надеждно експанзионно поведение.

Тъй като бентонитът представлява хигроскопичен алуминиев фило-силикат – естествено разширяваща се глина (основна съставка- монтморилонит), той е щадящ околната среда. Освен това, тъй като съставът му е неорганичен, бентонитът не страда от умора на материала и остава активен десетилетия след инсталацията си.

Кьостер Набъбващата лента е с патентовано покритие, което я предпазва от преждевременно набъбване, ако бъде намокрена от дъжда. Това специално покритие е алкално реактивно, което означава, че то ще се разложи, когато се покрие с бетон. Вече инсталирана, лентата е не само устойчива на вода, но и на стареене. Кьостер Набъбващата лента е устойчива на налягане до 1.2 бара или 12 метра воден стълб и притежава самоинжектираща се способност, притискайки се сама в пукнатините и кухините.

Продуктът се инсталира много лесно. Той се фиксира или с метална пластина (снимка 1) и анкери, с лепило (снимка 2) или със зидарски гвоздеи.

Субстратът, естествено, трябва да бъде чист, да не съдържа свободни частици или възпрепятстващи свързването материали и да бъде колкото е възможно по-гладък. Кьостер Набъбващата лента трябва да се намира в непрекъснат контакт със субстрата. Инсталирайте лентата на дължини 5 м (това е стандартната ù доставна дължина) в средата на работната фуга. Пристягайте Кьостер Набъбващата лента на всеки 35 см или в три точки на метър. Краищата просто се притискат плътно един към друг. Когато наливате бетона съблюдавайте стриктно правилата за бетонови работи, вкл. височината на изливане и уплътняване.

Преимущества:
– алкална активация – спира предварителното набъбване при контакт с водата;
– лесно полагане;
– незалепваща повърхност даже и при високи температури;
– няма нужда от специални инструменти;
– трайна изолация на фугата след набъбване – запълва всички кухини и пукнатини в бетона.

В заключение, Кьостер Набъбващата лента е лесна за употреба вътрешна изолация за фуги, предоставяща висока степен на сигурност срещу течове. Тя е тествана, както за вода без налягане, така и за вода под налягане  и за почвена влага, съгласно Строителни Норми Лист А, Част 2, параграф 2.53.

Поведението на Кьостер Набъбващата лента в лабораторни течности показва, че тя е устойчива на урина, изпражнения и силажни субстанции.

Кьостер Набъбващата лента се използва за спиране на водата в конструктивните фуги в бетона. Здравата лента просто се приковава върху съществуващото лице на фугата преди наливането на бетона. Всеки теч през фугата активира Кьостер Набъбващата лента. Кьостер Набъбващата лента се счупва по време на процеса на набъбване и пастата, която е вътре и запечатва трайно всички пукнатини и кухини.

Кьостер Набъбващата лента притежава одобрен Тест-сертификат за строителната промишленост, което означава, че тя е носител на Ü-маркировка, тоест съответства на  строителните нормативни изисквания.

Кьостер Набъбващата лента, Арт. № J 270 005

Широчина
Дебелина
Цвят
Температура на  полагане
Разширение
Експанзионен натиск
Устойчивост на налягане
25 mm
20 mm
черен, с  покритие
+5°C до +30°C
до 500%
прибл. 0.5 N/mm²
1.2 бара

За контакт и повече информация – Кьостер.

Вижте също...