Нова огнеупорна система за носещи стени в дървени конструкции

Fermacell

След задълбочено тестване на компонентите, международната компания James Hardie, публикува нов общ сертификат (abP) за носещи F90-B стенни конструкции. Сертификатът дава нови възможности за строителството при дървени конструкции, като предлага стени с огнеустойчивост от 90 минути като за вътрешните, така и за външните стени в комбинация с подходяща защита от атмосферни влияния.

Fermacell

Когато става дума за темата за противопожарната защита, вътрешните гипсови плоскости винаги са предлагали високо ниво на сигурност. Плоскостите Fermacell с дебелина 10, 12,5, 15 и 18 mm са незапалими (клас A2-s1 d0) съгласно EN 13501-1. Новият сертификат abP се отнася до носещи F90-B стенни конструкции в градежи с дървена конструкция. Стенните конструкции предлагат различни варианти при селекцията на дъските, така че да могат да се използват 2×12,5 mm. или 2×15 mm. гипсови влакнести плоскости Fermacell за постигане на необходимата пожароустойчивост.

Fermacell

В зависимост от структурата abP предлага опция за използване на различни изолационни материали. Могат да се използват изолационни материали като минерална вата и стъклена вата или изолация от възобновяеми източници, като например STEICOflex. Също така и за външните стени са възможни различни комбинации  с топлоизолационни системи като например StoTherm Classic L или StoTherm Mineral.

За повече информация: James Hardie

Вижте също...