pixel

Нова технология на Siemens открива енергийните загуби в сгради чрез въздушни снимки

Siemens разработи нова технология, която може да идентифицира загубите на енергия в големи сгради и дори цели квартали. Изобретението използва система за обработка на изображения, заснети във въздуха с камера от безпилотен самолет. Създаденият от компанията софтуер из-ползва данните от камерите, за да създаде триизмерен модел, който отчита нивата на термална радиация, изтичания и загуба на газ/ топлинна енергия, зони с лоша изолация, влага и други.

До момента търсенето на източници на геотермални загуби (горещи точки) е осъществявано на-земно, като е наблюдавано развитието на големи строителни обекти. В тези случаи са използвани стационарни уеб камери или лазерни скенери, но и двете устройства  имат някои недостатъци – те са с ограничен зрителен обхват и се замърсяват от прах и дъжд.  За разлика от тях записващото оборудване в безпилотния самолет не е необходимо де се почиства и може да се използва за създаването на триизмерни изображения.  Така  Ascending Technologies, компания, разработваща иновации в сферата безпилотните летателни апарати, създава безпилотният самолет Aspern, който, в зависимост от това за какво ще се използва, може да бъде оборудван както с обикновена камера, така и със специална камера за термични изображения.

Въздушните термични измервания отнемат по-малко време и са по-надеждни от тези, направени на земята. Чрез тази технология експертите от Корпоративни технологии на Siemens могат да съберат всички необходими данни по време на полета на безпилотния самолет и след това да ги анализират. Това улеснява изследването на труднодостъпни обекти и заменя стандартни технологии на проучване, при които в някои случаи се налага и изкачване по фасадата на сградата.

Технологията вече се използва в проекта за строителство на нов квартал – Aspern Urban Lakeside в австрийската столица Виена. В продължение на година  безпилотният самолет документира процеса на изграждане на Aspern Urban Lakeside и тестовите операции. Данните, събрани по време на изграждането му, ще помогнат за оптимизиране логистиката, потреблението на енергия и финансирането по време на целия период на строителство. Освен при изпълнение на строителни проекти, технологията може да служи и за ефективната поддръжка и сервизното обслужване на вече завършени сгради.

Разработеният от Siemens софтуер за идентифициране на енергийни загуби е поредната иновация на компанията, свързана с енергийната ефективност и оптимизиране на енергопотребление енергопотреблението. С разработването на нови решения в тази област компанията предлага решения на глобални проблеми, един от които е именно необходимостта от енергийно-ефективно използване на енергия. Оптимизиране на енергопотреблението е необходимо както в световен мащаб, така и конкретно в България – едно от доказателствата за това е проучване на Центъра за изследване на демокрацията от 2013 г. – „Индекс на рисковете за енергийната сигурност за България“, според което България е на 73-то място от общо 75 държави с най-високо енергийно потребление в света.

publics.bg

Може да харесате още...