Нова топлоизолация върху старата – с Баумит система „Дуплекс”

Баумит разработи специална технология, която да отговори на специфична потребност на собствениците, които искат да подобрят енергийно-ефективните показатели на отдавна санираните си домове.

– Удвоявате изолацията
– Не правите разходи за отстраняване на старата изолация и депонирането й
– Оптимизирате връзките между фасада и прозорци, врати и покрив
– Санирате възникнали повреди
– Увеличавате комфорта на обитаване
– Повишавате стойността на имота си

Фасадното топлоизолиране се прилага в Западна Европа вече повече от 50 години. Голяма част от изолираните през първите години сгради са със средна дебелина на топлоизолационните плочи около 4-5 см. С прилагането на програмата 20/20/20 на Европейския съюз, която изисква до 2020 години страните-членки да постигнат 20% увеличаване на енергийната ефективност и 20% намаляване на емисиите на СО2, необходимостта от по-добро топлоизолиране на фасадите нараства осезателно. Дебелини от 5-6 см на топлоизолационните плоскости се оказват съвсем недостатъчни и не могат да покрият никакви валидни норми. Налага се да се направи „надстройка” върху положената преди години топлоизолация.

Нека направим малко изчисления. Да вземем еднофамилна къща с площ 170 м², построена през 70-години с външни тухлени стени 25 см и 5 см топлоизолация. Известно е, че през стените стават по-големите топлинни загуби – около 40 %. Разходът на енергия е 155 кВч//годишно, което означава потребление на 3400 литра нафта за цялата година, или 20 литра/м². Ако върху същата сграда се изпълни цялостна топлоизолация с допълнителен слой от 14 см Баумит open reflect (представлява сива перфорирана плоча от експандиран полистирен) плюс допълнителни саниращи мерки, разходът на енергия ще се редуцира на 47кВч/м²/годишно, за което ще са необходими само 1020 литра нафта годишно, или 6 литра/м². Това означава 70 % снижение на разходите за отопление, от които 32% се постигат с технологията на Баумит “Дуплекс”.

В какво се състои иновативния метод на Баумит:
1. Няма нужда да сваляте старата недостатъчна изолация. Тя е малка, но все пак ще допринесе за цялостното повишаване на показателите на сградата.
2. Open Contact се нарича лепилото, подходящо за Дуплекс система. То се отличава с висока слепваща способност, едновременно с това съчетава още няколко по принцип трудно съчетаеми качества – паропропускливост, здравина и еластичност.
3. Оптимални за бъдещия комфорт на обитаване са топлоизолационните плочи Баумит open reflect, които осигуряват 23% повече топлоизолация при еднаква дебелина с белите топлоизолационни плоскости. Освен това тази патентована Баумит плоча разполага с около 2500 кухини на 1 м², , които са особено важни са активното дишане на фасадната топлоизолация. Наблюдавайки функцията на системата, отчитаме че паропропускливостта й се увеличава отвътре навън. По този начин даваме възможност и на лепилната смес да съхне много по-бързо.

4. Иновацията в закрепването е наречена Баумит Клебеанкер Дуплекс. Специално разработен за топлоизолация върху топлоизолация, този клебеанкер е навивен и изпитан за високи стойности на изтръгване и по-добро анкериране в стената. Клебеанкерът де факто пробива наличната топлоизолационна плоскост и се анкерира в здравата стена под съществуващата изолация. Дължината му е 138 мм, а дебелината на изолацията, която може да преодолее е до 90 мм. Схемата на монтаж е в квадрати 40 х 40 см, дълбочината на разпробиване е 155 мм, необходими са 6 бр. анкери /м², както при стандартната топлоизолационна система. В ръбовата зона и спрямо цокълния профил отстоянието е 10 см.

Към главата на клебеанкера е закрепена стъклотекстилна мрежа, която допринася за по-доброто му анкериращо действие. Освен това тази мрежичка дава допълнителна сигурност, тъй като при пробиването на старата топлоизолация става деформиране на старата мазилка.  При полагане на Клебеанкер Дуплекс главата заедно с мрежата се зашпакловат добре с дебел слой лепило. Останалото лепило се полага по обичайния начин – по метода на ивиците и топките, като се внимава мин. 40% от контактната повърхност да бъде покрита с лепило.
5. Следва шпакловане с мрежа на залепените плоскости по обичайния начин.

6. Като най-подходящи крайни покрития за система Дуплекс препоръчваме Баумит Нанопор или Силикатна мазилка, които имат особено добра паропропускливост и ниска склонност към замърсяване.

Разбира се, преди да се предприеме каквото и да било по полагането на Дуплекс система е наложително добре да се направи оценка от специалист на състоянието на старата топлоизолация.

Трябва добре да бъде установено чрез проби на изтръгване дали старата система е носимоспособна, условно носимоспособна или не е носимоспособна. Спрямо резултатите специалистите на Баумит набелязват мерки за закрепване и третиране на основата.

Проверяват се връзките към прозорци и врати и състоянието на изолацията в тези зони. Ако е възможно се правят нови детайли, а старите връзки се отстраняват.

За да се премахне термическата конвекция (действието като комин на старата изолация) се препоръчва отстраняването на най-горния ред стара изолация и залепването му наново по двуслойния метод – с лепило върху цялата повърхност на плоскостта и лепилен слой върху цялата основа.

За въпроси, моля, обръщайте се към нас на тел. 02 9266 911 или ни пишете на адрес: [email protected]

Блог Баумит: http://baumitbulgaria.blogspot.com/2011/03/blog-post.html

Вижте също...