Ursa Terra – новата изолация за енергийно ефективни сгради

Станахме свидетели от една страна на рязко покачване на цените на енергията (особено на петрола), а от друга страна на голяма загриженост за опазване на околната среда вследствие на твърде големите емисии на парникови газове (CO2) в атмосферата, които са един от основните фактори за промяната в климата. Според независимо изследване на Европейската асоциация на производителите на изолации EURIMA,  40% от общото потребление на енергия в ЕС се консумира от  сградите. Според същия източник от цялата енергия, използвана от жителите на ЕС, за отопление и охлаждане на сградите се харчат около 53%. Повечето от енергията (над 70%) се получава от изгарянето на изкопаеми горива, което допринася зa лъвския пай на парникови газове в атмосферата.

Директивите на ЕС, относно прилагането на Протокола от Киото, са за намаляването на емисиите на CO2 в атмосферата с 8% за периода  2008 – 2012 г.

Как да постигнем това? По няколко начина: намаляване на потреблението на изкопаеми горива и намаляване на потреблението на енергията, като се използва енергия от възобновяеми източници.

И как може всеки персонално да допринесе за тази програма? Потреблението на горива и енергия, ние можем да намалим като  използваме енергията рационално. Ние можем да пестим енергия чрез използване на енергоспестяващи електрически и електронни  устройства, уреди за отопление и охлаждане с максимална икономия, намалени ставки на затопляне и охлаждане на жилищните площи.

Загубите на енергия през покривната конструкция се оценяват на 30% от общите загуби. Покривът има много важна роля за качеството на жилищата. Той защитава сградата от външни влияния като сняг, дъжд, студ и топлина. Подпокривното пространство е подложено на прякото въздействие на студ и топлина и без качествена топлоизолация  мястото бързо се охлажда или нагрява, което сериозно влияе на топлинните загуби. В последно време все повече и повече се залага на пространство в таванските помещения на сградите в жилищните райони, като по този начин получаваме най-евтиното допълнително жизнено пространство. Тъй като качеството на жилищата е на първо място, за да се гарантира приятен микроклимат в зоната на тавана, покривът и външните стени трябва да се изолират максимално с достатъчно дебела топлоизолация. От друга страна, добрата изолация на покрива води до спестяване на енергия и използването на икономиите за други цели.

За да ви помогнем за по-лесно и ефективно намаляване на потреблението на енергия за отопление и охлаждане и по този начин да допринесем за глобалното намаление на емисиите от CO2, нашите експерти са разработили нов продукт за топло- и звукоизолация от минерална вата с марката URSA TERRA 80P.

URSA TERRA 80P е изолация на плочи, които са със стандартни модулни размери (1250/600mm) и може да се използва за изолиране на подпокривни пространства, сухомонтажни преградни стени, както и за предстенна обшивка за изолиране на външни стени отвътре. URSA TERRA 80P се предлага с дебелини 50, 80, 100, 120 и 140мм.

Повече информация за новия продукт URSA TERRA 80P можете да получите на www.ursa.bg.