Ню Йорк има план за $20 млрд. за адаптиране на сградите срещу наводнения

Вижте също...