pixel

„Девня Цимент“ АД – най-зелената компания в България

„Девня Цимент“ АД – най-зелената компания в България: получава наградата Зелен бизнес 2013  от Министерството на околната среда и водите.

На 05.06.2013, „Девня Цимент“ АД получи наградата Зелен Бизнес 2013 от Министъра на околната среда и водите г-жа Искра Михайлова в категорията голямо предприятие. Носител на наградата е компания, която е най-активно ангажирана в самостоятелно финансирани проекти и инициативи, които имат широко и дългосрочно положително въздействие върху околната среда. На събитието, в присъствието на Министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Десислава Терзиева, присъстваха и членове на парламента, министри и представители на научната общност, индустрията и бизнес организации.

„Девня Цимент“ АД, българската дъщерна компания на Italcementi Group, беше отличена за усилията си да налага Еко култура сред служителите си чрез многобройни вътрешни инициативи, включващи засаждане на дръвчета, събиране на отпадъци както и организирани от компанията различни конкурси на зелена тематика. В допълнение, чрез наградата бе отличен и инвестиционният проект в действие за строеж на нова циментова линия на стойност 160 млн. евро, който ще позволи на компанията да прилага най-добрите европейски практики в опазването на околната среда и технологии в България. Г-н Клаудио Деалберти, Технически Директор и г-жа Ивайла Василева, Мениджър Устойчиво развитие на Италчементи Груп България лично благодариха на министерството за дългогодишната си подкрепа, заявявайки, че това е голяма чест за компанията да получи наградата Зелен Бизнес 2013, която установява „Девня Цимент“ АД като една от най-добрите компании в България от гледна точка на фокуса и усилията й върху устойчивото развитие и опазването на околната среда. В заключение на своя реч, г-жа Василева подчерта значението на тази награда за духа на всички служители и подизпълнители, които ще продължат да насърчават поведение и непрекъсната ангажираност по темата.

Може да харесате още...