pixel

Облекчават общините и бизнеса с нова наредба за строителните отпадъци

Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ за обществено обсъждане. Тя разширява диапазона на обектите, за които не се изисква План за управление на строителните отпадъци. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Отпадъците, генерирани от обектите, за които няма да се изисква такъв план, ще се управляват съгласно реда, поставен в съответните общински наредби. Промяната ще облекчи бизнеса и ще е в полза на местните власти, защото дава по-голяма яснота за генерираното количество строителни отпадъци на тяхна територия.

В Наредбата са разписани условията за издаване на документи при дейности със строителни отпадъци на повече от една площадка от един и същ оператор на територията на една Регионална инспекция по околната среда и водите. В момента документи се издават за всяка конкретна площадка, с промяната ще се издава само един документ за работа на територията на една РИОСВ.

За всяка площадка обаче възложителят ще уведомява РИОСВ преди започване и приключване на дейността, свързана с третиране на строителни отпадъци.

Промяната улеснява бизнеса, защото вече няма да е необходимо да се издава документ за всяка конкретна площадка и да се минава през цялата процедура по издаване на такъв вид документи.

dariknews.bg

Може да харесате още...