pixel

Обновените плувни басейни по проекта Disko

bau gestalt architekten

В началото на 60-те години на миналия век, когато Оберхаузен все още е индустриален район, там са построени седем обществени басейна към училищата. В момента те са мястото на един от най-големите строителни проекти в Европа, използващи слама: като част от проекта Disko, материалът е използван за първи път в обществен строителен проект в Германия.

Учебните плувни басейни са оцелели след структурната промяна в Рурската област и все още се използват активно. Популярността им обаче остави своя отпечатък поради липсата на поддръжка. Въпреки че често пищната вътрешна архитектура все още напомня за някогашното значение на общинската инфраструктура, в продължение на много години щетите са били възстановявани само в ограничен мащаб. В резултат на това е трудно да бъде пресъздаден първоначалният чар на някои от сградите. Освен това техническото оборудване в плувните басейни вече не отговаря на съвременните изисквания. Вентилационните и отоплителните системи с десетилетни котли работят непрекъснато с една и съща мощност, системите могат да се контролират само на място. Неизолираните покриви, външни стени, както и прозорци също се явяват сериозен проблем. Равносметката: 16 процента от енергийните нужди на града се отчитат от плувните басейни и свързаните с тях емисии на CO2 са съответно високи.

Проект Disko

За да запазят образователните и развлекателните съоръжения в плувните басейни въпреки огромното увеличение на разходите за енергия, служителите на градската администрация в Оберхаузен предприемат действия. През 2019 г. те стартират проекта „Цифровизацията като ключ към опазването на климата – интелигентно енергийно управление на образователните плувни басейни – моделът Оберхаузен“ (Disko). През следващата година е одобрено финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), което покрива 90% от разходите за строителство – общо 8,1 милиона евро. Останалата част е осигурена от градската управа.

bau gestalt architekten

Работата започва през пролетта и лятото на 2021 г., а първият и вторият етап на строителството вече са завършени. Последната фаза също ще бъде завършена през март или април 2024 г. Циркулационните помпи в плувните басейни са заменени с високоефективни помпи с честотни преобразуватели и рекуперация на топлина. Благодарение на цифровизацията и широката автоматизация на технологията на басейните вече е възможно те да се експлоатират по-ефективно и да се наблюдават и контролират от разстояние. Използването на рекуперация на топлина и рециркулация на въздуха трябва да спомогне за допълнително спестяване на енергия. Обширният зелен покрив задържа обилните валежи и помага за охлаждането на околността. На покривите са инсталирани слънчеви термални системи, които помагат за затоплянето на водата.

Сламени модули за покриви и стени

В пет от сградите старите прозорци и стените от стъклени блокове са заменени с нови, тройни стъклопакети, а външните стени са изолирани със слама. Общо шест от седемте плувни басейна получават и покривна изолация от слама. Изолационният материал е избран заради екологичното му производство и свойства. Растенията растат без замърсители и химикали. Монтираните модули от дърво и слама функционират като естествен резервоар за CO2 и могат да бъдат напълно преработени в компост. Сглобяемите модули от тип DD34 на фирма Lorenz, които могат да бъдат премествани с кран, се оказват особено практични за реконструкцията. Подходящи са както за външни стени и подове на многоетажни сгради, така и за цялостни покривни конструкции. Елементите са поставени пред съществуващите зидани или стоманобетонни стени и са облицовани с дърво от лиственица. Плоските покриви обаче са изолирани с вдухана слама на фирма Istraw.blow. Свободният изолационен материал се оказва по-лесен за адаптиране към неравностите на съществуващите покривни повърхности и по този начин – технически по-безопасно и по-икономично решение.

bau gestalt architekten

С новата изолация външните стени достигат U стойности между 0,126 и 0,127 W/(m²K). Това означава, че отговарят на стандарта за пасивна къща. Заедно с другите мерки по проекта Disko, разходите за енергия могат да бъдат значително намалени. Ето какво съобщава архитектът Денис Хармс от Baugestalt Architekten, чийто екип реализира проекта в сътрудничество с производителя на модулите: „След енергийното обновяване на седемте учебни басейна могат да бъдат спестени около 6 600 000 kWh годишно. Това е около 8% от общото потребление на имотите в град Оберхаузен.“

Снимки: bau gestalt architekten

Може да харесате още...