Обновяване на съществуващите сгради с топлоизолационните продукти на Fibran

Природата и икономиката, а също и собствениците и ползвателите на сгради (и в частност домакинствата) се нуждаят от екологично устойчиви сгради. Тези сгради имат пряко положително въздействие върху икономиката. Подобряването на енергийната ефективност на сградите е мощен инструмент за съхранение на изчерпаемите природни ресурси. То е и единственият път към подобряване на комфорта в сградите, както и редуциране на ненужно големите разходи за енергия. Проучването на съществуващия сграден фонд и посочването на устойчивостта и характеристиките на старите сгради в детайли е задължително условие за успешни мерки за подобряване на енергийната ефективност.

В условията на пазарния преход към устойчиви сгради, за да се извършват ремонти на стари жилищни и производствени сгради, се изискват задълбочени проучвания и становища, свързани както със сегашното им състояние, с проектите им, с пропуските по време на строителството, така също и с количеството енергия, необходима за функционирането на всички системи в сградите. Само на тази база от знания, които ще са полезни за последващите мерки, може да се планира поставянето на необходимата топлоизолация и извършването на действия, възпрепятстващи конструктивни повреди, и действия, които водят до потенциални спестявания на енергия.

Трябва да се анализират конструкциите от подземния етаж до покрива и да се проверят характерните конструктивни повреди на сградите. Също така, трябва да се извършат и необходимите изпитания за устойчивост на реконструкция за съществуващата сграда с професионални и практически доказани методи. Трябва да се фокусират усилията върху пасивни енергоспестяващи мерки, които включват главно подобряване на топлоизолацията, предотвратяване на топлинните мостове, защита на елементите на сградата от проникване на влага и монтаж на енергоефективни прозорци и врати. В допълнение на активната икономия на енергия е необходимо да се инсталират модерни отоплителни системи.

Към практическото изграждане на основните строителни и конструктивни действия е необходимо да се спазят изискванията и нововъведенията, представени във всички инициативи по отношение на енергийната ефективност в България.

Вече има конкретни практически примери, които илюстрират отличното саниране на сградите.

Старите необновени сгради консумират голямо количество енергия от все по-скъпите енергийни източници.

С координирани мерки за рехабилитация може да бъде повишен комфорта в тях, както и да си намалят разходите за отопление  до 70%.

По-високият стандарт се отплаща в енергийния баланс и разходите за отопление.

Необходимо е да се въведат проектанти, строителни физици и строители в архитектурно-техническите основи на модернизацията на жилищните и обществените сгради. Основните концептуални действия по отношение на топлоизолацията и като цяло по отношение на сградата са:

Архитектурна визия – Архитектурно-исторически наследство;
Конструктивни дадености – Възможности за реконструкция;
Опит, придобит от завършени проекти.

В качеството си на производител на продукти за строителството, FIBRAN разполага с конкретни строителни решения с цел подобряване на енергийната ефективност на сградите, тяхната топлоизолация, звукоизолация и пожарозащита. Всеобхватната и гъвкава компетентност на FIBRAN за иновациите в производството и приложението на топлоизолационни продукти ни задължава да популяризираме необходимостта от професионално провеждане на мерките по подобряването на енергийната ефективност на сградите.

За контакти с Фибран България.