pixel

Община Пловдив ще строи хотел до Колодрума

450 хиляди лева от общинския бюджет на Пловдив ще бъдат вложени в придобиване на 50% от правото на строеж на хотел до многофункционалната зала „Колодрума“.
Това гласи проект за решение на предстоящата сесия на Общинския съвет, която ще се проведе на 11 февруари, предаде „Топ новини“.

В Община Пловдив е постъпила молба от Сдружение с нестопанска цел „Пловдивско колоездачно дружество „Цар Симеон“, представлявано от Йордан Зашев, с искане за прекратяване на съсобственост в правото на строеж в бъдещата сграда – хотел, чрез изкупуване от страна на Община Пловдив на 50% ид.ч.

Обектът е предвидено да бъде построен от южната част на залата с височина на застрояване до 36 метра и приблизителна разгъната застроена площ 6000 кв. м.

Имотът е включен в Годишната програма на Община Пловдив за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, за 2016 г., която бе приета на сесията на Общинския съвет на 28 януари т.г.

Данъчната оценка на 50% идеални части от правото на строеж е 964 078.50 лв. Предложението за възмездно придобиване чрез покупко-продажба на цена 450 000 лева е внесено от зам.-кмета по строителство и общинска собственост Димитър Кацарски.

dir.bg

Може да харесате още...