pixel

Общински жилища и в София

Хората в неравностойно положение, които живеят в София, ще могат да кандидатстват за ново общинско жилище. Общо 71 апартамента ще бъдат построени в две сгради в столицата. Едната ще е в „Модерно предградие”, а другата в „Люлин”. Първата сграда ще е на 4 етажа с 26 жилища, а тази в „Люлин” е на груб строеж, който ще бъде завършен.

Инвестицията е в размер на 5 млн. лв. Парите се осигуряват по ОП „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Две групи лица ще имат право да кандидатстват за въпросните жилища. Към първата спадат семейства с деца с влошено здраве на възраст до 16 години и деца на възраст между 16 и 18 години с над 50% степен на ограничена възможност за социална адаптация или родители с над 90% трайно намалена работоспособност. Втората група включва лица над 18-годишна възраст, които напускат специализирани институции, както и самотни родители, отглеждащи сами децата си и които не живеят на семейни начала.

fakti.bg

Може да харесате още...