pixel

Парламентът търси строител за преместването на депутатите в бившия партиен дом

Народното събрание обяви обществена поръчка за преустройството на зала „Света София“ в сградата на бившия Паритен дом на стойност 18.5 млн.лв. без ДДС, съобщи capital.bg. Средствата са осигурени по линия на бъдещото председателство на Европейския съюз през втората половина на 2018 г.

Правителството определи неотдавна прогнозно разпределението на 50 млн. лева за подготовката и провеждането на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година. За превръщането на зала „Света София“ в пленарна зала на депутатите са заделени 25 млн. лв., от които един милион лева са предвидени за оборудване.

Преустройството на залата ще включва изграждането на стъклен купол над пленарната зала, амфитеатрален под, нови земетръсни пояси, както и цялостна интеграция с всички околни зони, подходи и връзки в структурата на сградата на Народното събрание. За постигане на целите ще се изгради ново крило на сградата във вътрешния двор.

Досега имаше няколко конкурса за реконструирането на бившия Партиен дом,  така че да може да се използва и за пленарни заседания на депутатите – през 1996 г., 2003 г., 2008 г. и 2012 г., но все не се намираха средства за преместването. Депутатите в няколко парламента пък са се оплаквали от некомфортните условия за работа в сегашната основна сграда на Народното събрание, която е построена върху турско гробище, което пък неведнъж е било повод за шеги в кулоарите на парламента.

Сега в Партийния дом се намират кабинетите на народните представители и се провеждат парламентарните комисии. Пленарната зала и стаите на парламентарните групи се намират в сградата на пл. „Народно събрание“ №2. Идеята е цялата законотворческа дейност да бъде в една сграда, като по този начин би трябвало да се спестят разходи по поддръжката на двете сгради, както и от транспорт на депутатите. Първоначалният план е сега действащото Народно събрание да се използва само за тържествени заседания, както и за изложби, културни мероприятия и др.

Според заданието на обществената поръчка строителните дейности трябва да приключат в рамките на 2 години, считано от датата на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка. Държавата има ангажимент да плати авансово 5% от общата стойност на строително-монтажните работи. Останалата част ще се плаща в хода на строителството, на база извършените разходи от страна на изпълнителя.

В мотивите е записано, че съществуващата зала „Света София“ ще бъде преустроена спрямо „нуждите на една съвременна работна пленарна зала“. Капацитетът на новата зала ще бъде от 270 депутатски банки вместо 240 – колкото е броят на народните представители. Чрез амфитеатралната структура ще бъде освободен обем под залата, където ще бъде изградено допълнително помещение за конференции. Предвидени са и места за президиум, официални ложи и помещения за журналистите. В поръчката се посочва, че реконструкцията ще бъде съобразена със съществуващия стил на интериора, но ще се търси „съвременно звучене“.

Според заданието реконструкцията да бъде направена по такъв начин, че дейността на депутатите да бъде максимално отделена от останалите посетители в Народното събрание – журналисти, гости, официални лица и др. За да се постигне това разделение, са предвидени нови подходи, турникети, ограничителни парапети и зони с контролиран достъп.

Стъклен купол ще замести сегашния стоманобетонен таван за „максимално постигане на естествено осветление и комфорт за работа през целия работен ден“.

Кандидатите трябва да имат достъп до класифицирана информация, минимум до ниво „поверително“, защото ще им се налага да боравят с „държавна тайна“. Друго изискване е да имат оборот в размер на минимум 30 млн. лв. в областта на строителството през последните три години, както и да са изпълнявали сходни дейности през последните пет години.

Може да харесате още...