pixel

Пазарът на тротоарни настилки в Германия е в подем дори и в кризисни времена

Германският пазар на тротоарни настилки се развива добре през 2019 г. – не на последно място поради повишаващите се цени, показват текущите пазарни проучвания на Brancheradar.com.

Очевидно е, че в никоя друга европейска държава тротоарите и зоните за движение не са павирани толкова често с плочки, както в Германия. Например годишните продажби на глава от населението от 1,75 м² са три пъти по-големи от тези в Австрия. През последните години търсенето непрекъснато нараства с около един процент годишно.

2019 г. е още по-добра, като търсенето нараства с 2,1% до 140 милиона квадратни метра миналата година, според Branchesradar.com. Забелязва се ръст при паважа, но най-вече при тротоарните плочки. Отново, най-голям принос за растежа има пътното строителство, тъй като делът на използване на паважните настилки в дома и градината е по-малък от 20%.

По отношение на продажбите, ръстът е дори + 3,2% в сравнение с 2018 г., тъй като цените на производителите също се повишават значително за първи път от близо десет години. Причината според изследователите е борбата за пазарни позиции на производителите. Оборотът от бетонови паважни настилки през 2019 г. в Германия се оценява на 1,46 млрд. евро.

Очаква се силен растеж и през тази, и през следващата година. Предвижданията на изследователите са за годишен ръст от ок. 2%.

Може да харесате още...

Izolacii.eu