Плочки с водорасли и хидрогел пречистват водата

tiles

Вдъх новени от листата на растенията, в Био-интегрираната лаборатория за дизайн в Barlett School of Architecture, проектираха глинени плочки, които пречистват водата, благодарение на водорасли и хидрогел от морски водорасли.

Производството на текстил и бижута генерира отпадъчни води, замърсени с багрила или тежки метали. В страни като Индия тези води трябва да се пречистват с ограничени ресурси, което означава, че много от нея изтича непречистена в природата.

Осъзнахме, че занаятчиите не разполагат нито с пространство за високотехнологични решения за пречистване на водата, нито с икономически капацитет за получаването на допълнителна подкрепа“, казва Шнел Малик, един от изследователите. „Правителствата в тези страни все по-често налагат ограничения върху производствените капацитети, без да могат да им предложат адекватни решения. Затова започнахме да проектираме система, която е съвместима и може да бъде изградена и поддържана от тях.“

tiles

Проектът Indus, както е наречена, е стенна модулна биореакторна система на базата на плочки, която пречиства водата чрез биоремедиация. Проектът е фокусиран върху селската общност на занаятчиите в Индия, които ще могат да регенерират вода за повторна употреба в производствените си процеси.

Плочките са направени от глина и са вдъхновени от архитектурата на листото. Водата протича по поредица от венозни канали, съдържащи водорасли, приготвени в хидрогел. Микроводораслите имат няколко механизма, чрез които са в състояние да отстраняват замърсителите от тежки метали от околната си среда. Въпреки, че могат да абсорбират тежките метали в ниски концентрации, когато има силно замърсяване, водораслите започват да детоксикират средата си, като трансформират и съхраняват металите като наночастици.

Хидрогелът е направен от полимер, получен от морски водорасли, който също има способността да улавя тежките метали. Хидрогелът позволява на микроводораслите да продължават да растат и да фотосинтезират. Материалите, необходими за хидрогела, могат да се доставят в прахообразна форма, което ги прави лесни за приготвяне на място.

На по-късен етап хидрогелът може да бъде обработен за извличане на ценни наночастици, като кадмий.

Плочките Indus имат няколко предимства. Първо, те могат да бъдат направени локално, като се използват традиционни методи за направа на глина. Модулността позволява на занаятчиите да изграждат стената в зависимост от наличността на площадката, както и необходимото количество пречистена вода. Счупените плочки могат лесно да бъдат заменени, без да е необходимо демонтирането на цялата система.

Проектът Indus спечели A/D/O Mini Water Futures Design Challenge, в категорията Future Systems and Infrastructure.